ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

都 แปลว่า
(都 อ่านว่า dōu)

ทั้งหมด ภาษาจีน
เมืองใหญ่ นคร ภาษาจีน
ทั้งหมด ภาษาจีน 全
ไม่เด็ดขาด ไม่แล้วล่ะ ภาษาจีน 一点
ไม่มีอะไร สิ้นไร้ ภาษาจีน 什么没有
มหานคร แท่นมณฑล ภาษาจีน 大
มากที่สุด ภาษาจีน 大

ตัวอย่างประโยค 都 ภาษาจีน

我们差不多!
任何人會記得他們結婚的日子
我真希望每天是万圣节
這些是給我們的 噢 查理
汤姆 , 我们知道 这样违反隐私权法
我们是做生意的
是别人给我解释
把他们杀光
嗯, 我們知道該怎麼處理他
是梵蒂岡教廷的一派胡言
這一切會發生的
整个欧洲会要我的首级
今天是周六 , 所以很少人来 因为他们放假了
我告訴您 我主演的愛米麗 觀眾被感動得嚎啕大哭了
每個人試圖逃離
而現在 因為我 你什麼沒有了
工作的灵活性? 你比其他人灵活
人人說她是妓院裏的妓女
我没事, 一切
双腿不行了 一切不行了 没人给过我什么
是追溯回去的
每分鐘 像是消防演習
沒有我想念你, 親愛的
你全知道?
任何事有可能, 對吧?
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ทั้งสิ้น ทั้งหมด แล้ว ภาษาจีน
 2. สมบูรณ์ ทั้งหมด ภาษาจีน
 3. ทั้งหมด ภาษาจีน
 4. สูญเสียทั้งหมด หายไปโดยสิ้นเชิง ภาษาจีน
 5. ทุ่มเทสติปัญญา รวบรวมกำลังทั้งหมด(ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ภาษาจีน
 6. ทั้งหมด ทั้งมวล ภาษาจีน
 7. กำลังทั้งหมด ภาษาจีน
 8. ทั้งหมด เบ็ดเสร็จ ภาษาจีน
 9. ทั้งหมดของพวกเขา ทุกคน ภาษาจีน
 10. ทั้งหมด ภาษาจีน
都 ทั้งหมด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น