ถนน ทิศทาง ศีลธรรม ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

道 แปลว่า
(道 อ่านว่า dào)

รู้ ภาษาจีน 知
ถนน ทิศทาง ศีลธรรม ภาษาจีน
ไม่ทราบ ไม่รู้ว่า ภาษาจีน 不知
ไม่รู้ ภาษาจีน 我不知
สงสัย ภาษาจีน 想知
รสชาติ ลิ้มรส ภาษาจีน 味
ขอโทษ ขออภัย ภาษาจีน
อยากรู้ ต้องรู้ ภาษาจีน 要知
จริยธรรม ศีลธรรม ภาษาจีน
ถนน ภาษาจีน 街
อุโมงค์ ภาษาจีน 隧
เชียวหรือ ถึงกระนั้นเชียวหรือ ภาษาจีน 难
ท้องถนน ภาษาจีน
เข้าท่า เข้าท่าเข้าทาง ภาษาจีน 有
เหตุผล ภาษาจีน
ถนนใหญ่ ภาษาจีน 大
วงโคจร ลู่ ภาษาจีน 轨
ด้วยกัน เดินไปด้วยกัน ภาษาจีน 一
ช่อง ภาษาจีน 通
รายงานข่าว รายงาน ภาษาจีน 报
ท่อส่ง ท่อลำเลียง ภาษาจีน 管
ช่องคลอด ภาษาจีน 阴
ทางเท้า ภาษาจีน 人行
คาราเต้ ภาษาจีน 空手
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ภาษาจีน 我不知

ตัวอย่างประโยค 道 ภาษาจีน

我不知 我躲的地方看不到他的脸
汤姆 , 我们都知 这样违反隐私权法
你不認為你丈夫所做的是好事嗎
嗯, 我們都知該怎麼處理他
小西 他知不知我的事?
嗯, 你知
我现在知
我知, 但我认为它可能是合法的
我知这对你来说没什么 但让我受不了
或许是因为他真的很厉害 我不知
我不知 或者笑笑 知吗?
你知玛丽有病了吗?
还不知
我叫巴席 我是铁路公司派来的 这里要盖铁路了 你知吗?
他还不知?
我一直想知其中的緣由
好, 我知很痛
我不知要相信誰
我知
你全都知?
我就知你会来这里
我知来这边很愚蠢 但是
我知, 但是他们在等我
还是不开放给所有人…你知我的意思?
你不希望我这样吗?
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ถนน ภาษาจีน
 2. ถนน ภาษาจีน
 3. บนถนน บนท้องถนน ภาษาจีน
 4. จุดสิ้นสุดของถนน สุดถนน ภาษาจีน
 5. เส้นทางสำคัญ ถนนสายสำคัญ ภาษาจีน
 6. ถนน ริมถนน ภาษาจีน
 7. บนถนน ถนน ภาษาจีน
 8. เส้นทาง ถนนเล็ก ตรอก ภาษาจีน
 9. ถนน ภาษาจีน
道 ถนน ทิศทาง ศีลธรรม ภาษาจีน

ใส่ความเห็น