บางส่วน บาง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

一些 แปลว่า
(一些 อ่านว่า yīxiē)

บางส่วน บาง ภาษาจีน 一些
ปัญหาบางอย่าง บางประเด็น ภาษาจีน 一些问题

ตัวอย่างประโยค 一些 ภาษาจีน

你早期的一些同伴
我需要一些炸药
但后来我得到一些帮助…
一些在那裏
浪濤…和一些其他的特徵
我有一些好點子
為了吃得好些, 揭露過一些真相
幫助別人, 尋找一些樂趣
但是你必須去, 這很重要 必須要面對一些事情
製造了一些麻煩? 可能誤會了, 夥計
是的, 我的秘书说了一些关于噪音的投诉
是的, 我以為那邊會暖和一些
你生命裏必須擁有一些不變的東西 永遠不變
你要来一些吗?
你必須要承擔一些
你必須要去面對一些
还有一些散文
好 快进来吧 里面好一些
让良心好过一些
你要再拿得稳一些, 小心洒了
再过来一些吧, 这种天很冷的
原来如此, 我也稍微被教了一些知识哦
那个, 我们可以用一些水吗
我要给晚饭准备些东西, 但我没有钱, 只有一些零钱
明明那么年轻却那么亲切, 以前就会给我一些食卷
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. บ้าง ส่วนหนึ่ง ค่อนข้าง ภาษาจีน
 2. ผอม บาง ภาษาจีน
 3. สบายดีไหม? เป็นไงบ้าง? ภาษาจีน
 4. ทองคำขาว แผ่นโลหะบางๆ ภาษาจีน
 5. บาง ผอมเพรียว ภาษาจีน
 6. โบกรถ การเที่ยวไปโดยเดินบ้างอาศัยรถบ้าง ภาษาจีน
 7. บาง กะหร่อง ภาษาจีน
 8. บางแง่มุม บางวิธี บางประการ ภาษาจีน
 9. ใครบ้าง อะไรบ้าง สิ่งใดบ้าง ภาษาจีน
 10. บางส่วน บาง ภาษาจีน
一些 บางส่วน บาง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น