อะไร สิ่งใด ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

什么 แปลว่า
(什么 อ่านว่า shénme)

อะไร สิ่งใด ภาษาจีน 什么
ทำไม ภาษาจีน 为什么
ไม่มีอะไร สิ้นไร้ ภาษาจีน 什么都没有
ทำบางอย่าง ทำอะไรสักอย่าง ภาษาจีน 做点什么
เหตุไร เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุไร ภาษาจีน 是什么原因
ทำไมเป็นแบบนี้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ภาษาจีน 为什么这个
เกิดอะไรขึ้น? ภาษาจีน 究竟发生了什么

ตัวอย่างประโยค 什么 ภาษาจีน

提案 陛下? 什么提案?
而这只野兽又喜欢什么?
上一个让我失望的助手是什么下场了吧
什么不过来跟她倾诉?
你这家伙 怎么突然变成什么大圣人了?
什么我可以帮忙吗?
什么飞…
什么?
我知道这对你来说没什么 但让我受不了
我们在等的时候要做些什么?
他有没有说我们为什么要相信他?
什么?哪里?
什么也没有
你在干什么?哦, 不, 不, 不
什么消息吗?
那么, 呃, 这是什么呢?
哈里, 你为什么不带杰米回他母亲那? 带上钱
双腿不行了 一切都不行了 没人给过我什么
别担心 , 不会留下什么疤痕
你抓一个拥有一切的男人能得到什么
不管怎么做 , 不要太情绪化 不管那个男 的说什么
不管是什么事儿
哦 没什么事儿
你到底想干什么?害死我们所有人?
我一直照顾你 我没欠你什么
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ใครบ้าง อะไรบ้าง สิ่งใดบ้าง ภาษาจีน
什么 อะไร สิ่งใด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น