ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

战 แปลว่า
(战 อ่านว่า zhàn)

สงคราม ภาษาจีน
สงคราม ภาษาจีน
สู้ ประจัน ศึก ภาษาจีน
ความท้าทาย ท้าทาย ภาษาจีน 挑
ผู้ท้าชิง ภาษาจีน 挑
ในสนามรบ สนามรบ ภาษาจีน
สงคราม การต่อสู้ ออกศึก ภาษาจีน 开
นักรบ ภาษาจีน
เครื่องบินรบ ชายชาตรี ภาษาจีน 斗机
สงครามโลก ภาษาจีน 世界大
สงครามกลางเมือง ภาษาจีน 内
สู้รบ ทำสงคราม ภาษาจีน 作
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ภาษาจีน
ขุดคู สนามเพลาะ ภาษาจีน
สงครามนิวเคลียร์ ภาษาจีน 核
สงครามเย็น ในยุคสงครามเย็น ภาษาจีน 冷
เพื่อนร่วมรบ สหายร่วมรบ ภาษาจีน
ศึก การต่อสู้ ภาษาจีน 斗。
รบชนะ ได้ชัยชนะในการสู้รบ ชนะสงคราม ภาษาจีน
สู้รบกันในขั้นเด็ดขาด ทำสงครามในขั้นเด็ดขาด ภาษาจีน 决
การสู้รบที่ดุเดือด สงครามใหญ่ ภาษาจีน 大
เครื่องบินรบ ภาษาจีน
ชนะในสงคราม ชนะสงคราม ภาษาจีน 赢得
อยู่ยงคงกระพัน ภาษาจีน 不可胜的
เรือรบ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 战 ภาษาจีน

我会和你并肩
我的弓箭断了, 这不是公平
争快结束了, 福特上校
纯粹的
他会是我们对抗罗南争中的生力军
场上见 再见
华府主派力求兵援叙利亚叛军
争扩大前使人思乡情切
我也要这样对她 这是
我说过, 我要利品
你不懂争对我的伤害
做一个好士, 约翰·尚皮耶
你心知肚明, 争并不公平
是你们先挑起斗的
你告诉我争故事, 我想听 争故事?
你以为只有你是争的受害者?
混帐, 你想开?
你想开?放马过来
你的手下都是终极士 我的朋友
你们选吧, 现在就死 还是和我并肩作, 活下去
回想时有个美丽女子
神父, 回想
“浸满我们的沟”
我该告诉她争结束了吗?
在东太平洋争全海域展开作的美国海军部队, 对本国海域永远…
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. สภาวะสงคราม ภาษาจีน
  2. ชนะในสงคราม ชนะสงคราม ภาษาจีน
  3. การสู้รบที่ดุเดือด สงครามใหญ่ ภาษาจีน
  4. สงคราม การต่อสู้ ออกศึก ภาษาจีน
  5. สงคราม ภาษาจีน
战 สงคราม ภาษาจีน

ใส่ความเห็น