ประมาณ คร่าวๆ ภาษาจีน

约 แปลว่า
(约 อ่านว่า yuē)

ประมาณ คร่าวๆ ภาษาจีน
หาคู่ นัดหมาย การนัด คบ ภาษาจีน
นิวยอร์ก ภาษาจีน 纽
ประมาณ อาจจะ มีทางเป็นไปได้ ภาษาจีน 大
สนธิสัญญา ภาษาจีน 条
อนุสัญญา การประชุม ภาษาจีน 公
ลงนาม ลงนามในสัญญา ภาษาจีน 签
ออม ประหยัด ภาษาจีน 节
จอร์แดน ภาษาจีน
นัดหมาย(ล่วงหน้า) ภาษาจีน 预
คำสาบาน บนบานศาลกล่าว ภาษาจีน 誓

ตัวอย่างประโยค 约 ภาษาจีน

有 , 我现在是纽一家 运动服装的设计师
和姑娘睡觉 …和女孩会, 是的
哦, 对不起, 翰早些时候打电话 说有关卖地毯的人
翰, 饮料在仓库还是酒吧?
麦克利什年前20牧师给我们送来了一封信
你有钱借么, 大4百卢布?
没错 这是我们的
你不能这么做! 我们双方政府签署了和平条
你有会 !
你可以搞笑的 你不是想跟她会吗?
你对我说谎 你去了纽
做一个好战士, 翰·尚皮耶
应该按合规定把他送走!
以节大米为前提的同时, 也不浪费燃料
会怎么样呢, 现在砂糖的价格大150円, 牛奶糖100円也买不到了
0923, 大两组大型敌机正在穿越海域前往此地
我和人家好在消防署的门前见面
多少钱? 大
而且还记得要娶我到吴市做新娘的定呢
我会保持距离的, 然后我们在你的车里
告诉你 我和和玛丽会时 我17岁
帮我忙打电话 帮我今天下午四点
并且有履行这个牵涉到 20个不同组织的合的义务
翰 , 什么事 ?
瑟夫

ใส่ความเห็น