ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

说 แปลว่า
(说 อ่านว่า shuō)

กล่าว พูด ภาษาจีน
พูด ภาษาจีน
ฟัง ได้ยินว่า ภาษาจีน 听
พูด กล่าวคำพูด เล่า แสดงความคิดเห็น ภาษาจีน
แสดงให้เห็นว่า คำอธิบาย ภาษาจีน
บอกตรงๆ นะ ไม่ได้ว่านะ ภาษาจีน 实话
โกหก ภาษาจีน
อย่าพูดมัน พอแล้ว นับประสา ภาษาจีน 别
ค่อยว่ากัน พูดกันใหม่ ภาษาจีน 再
โน้มน้าว ชักชวน ภาษาจีน
นวนิยาย เรื่องอ่านเล่น ภาษาจีน 小
โดยเหตุที่ว่า ภาษาจีน 顺便一下
มักกล่าวถึง กล่าวถึงเรื่อง ภาษาจีน 话
พูดตามความจริง ภาษาจีน 实
พูดทีเล่นทีจริง ภาษาจีน 得好
เรื่องไร้สาระ ภาษาจีน 胡
คำแถลง สำนวนการพูด วิธีการพูด ภาษาจีน
คำที่แสดงการถ่อมตน ภาษาจีน 好
ว่ากันว่า ภาษาจีน 据
กล่าวคำปราศรัย แสดงสุนทรพจน์ แสดงปาฐกถา ภาษาจีน 演
แร็ปเปอร์ ภาษาจีน
พูดเล่น ล้อเล่น ภาษาจีน
ยากที่จะพูด ภาษาจีน 难
พระธรรมเทศนา เทศน์ ภาษาจีน
โดยทั่วไป ภาษาจีน 一般来

ตัวอย่างประโยค 说 ภาษาจีน

去 跟她笑话
你到底
斡姆 听你就快有拳赛
一次?
跟加索谈谈 我人品不错
我知道这对你来没什么 但让我受不了
他有没有我们为什么要相信他?
过你们分手时…
他是一个
向史奈德收二百
你爸爸会怎么?
大家准备好了吗? 等到我开门 你就开门 然后躺下来
然后 “ 爹地 , 你真的瘦好多”
我就
神父, 你做了好事, 孩子
不管怎么做 , 不要太情绪化 不管那个男 的什么
老实, 我明天不方便
求你句话啊!
哦, 对不起, 约翰早些时候打电话 有关卖地毯的人
我是 现在你是自己的英雄 别人也把你当英雄
你一直她很不快乐?
没听过 我忙得很
我是 你相信他是来帮助我们的吗?
他们要我当助理艺术指导 所以肯尼
我才不会被一棵树和一只会话的浣熊打败呢
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. กล่าวหาว่า การกล่าวหา ภาษาจีน
  2. กล่าวซ้ำ บรรยายใหม่ เล่าใหม่ ภาษาจีน
  3. ตามที่ผู้อื่นกล่าวหรือรายงาน ภาษาจีน
  4. กล่าวอ้างว่าตัวเองเป็น เรียกตัวเอง ภาษาจีน
  5. กล่าวคำปราศรัย แสดงสุนทรพจน์ แสดงปาฐกถา ภาษาจีน
  6. พูด แถลง กล่าวคำปราศรัย ภาษาจีน
  7. กล่าวทักทาย ทักทาย ภาษาจีน
  8. พูด กล่าวคำพูด เล่า แสดงความคิดเห็น ภาษาจีน
说 กล่าว พูด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น