จํานวนมาก ภาษาจีน

很多 แปลว่า
(很多 อ่านว่า hěnduō)

จํานวนมาก ภาษาจีน 很多
หลายคน มากหน้าหลายตา ภาษาจีน 很多
หลายๆ ครั้ง หลายต่อหลายครั้ง ภาษาจีน 很多
ปัญหามากมาย ภาษาจีน 很多麻烦
รู้เยอะ รู้มาก ภาษาจีน 知道很多

ตัวอย่างประโยค 很多 ภาษาจีน

公司很多人很不爽 因为我把这个客户交给你
很多事情我不了解
我对自己了解了很多
很多种类型
你相信吗? 很多麦克风和记者
他花了很多的时间陪比利
这家伙出来的很多T.V.
我信仰很多東西
谢了, 我明天有很多事要做
我们一直走了很多天, 带着这堆垃圾
如果可以的话 有很多事我会有不 同的做法…
我打賭一定有過很多女人吧
是的, 我拍了很多照片
不, 我會說很多種語言
你看, 我們付了你們很多錢來搞定這事 別擔心, 一切還在控制中
签了名可以省下很多麻烦
你有很多的古董
你以为我不知道吗? 我有很多消息来源
一定學了很多東西
你会听到很多让你生气的话 但你都不要有反应
你已經談了很多
我们参观了很多地方, 没什么特别的 你呢?
是的 这一片有很多野马
你还能做很多
我有很多事要做

ใส่ความเห็น