เออออ ประจบ คล้อยตาม ภาษาจีน

阿 แปลว่า
(阿 อ่านว่า ā)

เออออ ประจบ คล้อยตาม ภาษาจีน
คุณป้า ป้า ภาษาจีน
อัฟกานิสถาน ภาษาจีน 富汗
สาธุ ภาษาจีน
แอสไพริน ภาษาจีน 司匹林
คำเยินยอ การยอ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 阿 ภาษาจีน

你打算怎样打波罗·奎迪?
看到波罗·奎迪让当地男孩有机会出赛
雷, 感激放不够多
我们想问波罗几个问题
波罗拳王…
如果你那样打波罗·奎迪 我们会被拉去坐牢
里·汉, 他是我的小天才
我们需要和每个人接触 今晚还有诺还是波托菲诺?
波罗?
你说波罗·奎迪是小丑?
你很難推算出具體時間,
你今天沒吃斯匹靈吧
你今天没吃斯匹灵吧
姨, 请给我线
就把砚台借给我吧, 我想给铃姨的头发染色
跟我一起去银行吧 我要去换钱 玛莉姨和孩子们还好吧?
波罗? 拳王? 你为什么同意
所以波罗·奎迪在元旦当天…
还记得我们和勒鬼混吗?
像一個巨大的, 慈祥的
由處女爾克墨涅所生
波罗 你觉得你的挑战者如何?
就像特的書名所說的
她老公肯定是西努司人
一看就知道是西努司人

ใส่ความเห็น