เครื่อง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องบิน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

机 แปลว่า
(机 อ่านว่า jī)

เครื่อง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องบิน ภาษาจีน
โอกาส ภาษาจีน
เครื่องบิน อากาศยาน ภาษาจีน 飞
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ภาษาจีน 有
มีโอกาส ภาษาจีน 有
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาษาจีน 手
พนักงานขับรถ คนขับรถ ภาษาจีน 司
ท่าอากาศยาน สนามบิน ภาษาจีน
เฮลิคอปเตอร์ ภาษาจีน 直升
เครื่องจักรกล ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน 计算
วิกฤติ ภาษาจีน 危
วิทยุ ภาษาจีน 收音
สถาบัน หน่วยงาน ภาษาจีน
แรงจูงใจ ภาษาจีน 动
เครื่องบินรบ ชายชาตรี ภาษาจีน 战斗
หุ่นยนต์ ภาษาจีน 器人
เครื่องบินเจ็ท ภาษาจีน 喷气式飞
เครื่องจักร เครื่องจักรกล ภาษาจีน
โอกาสดี โอกาสที่ดี ภาษาจีน 好
กล้อง ภาษาจีน 相
ลับและสำคัญ ภาษาจีน
เครื่องซักผ้า ภาษาจีน 洗衣
ปืนกล ภาษาจีน
หูฟัง ชุดหูฟัง ภาษาจีน 耳

ตัวอย่างประโยค 机 ภาษาจีน

看到阿波罗·奎迪让当地男孩有会出赛
如果你没工作 我们就没会得到监护权
但有自动贩卖 进去放一个铜板…
宝贝像飞那样大只 我两只手都在打他脸部时断了骨
我不知道这器怎么用
是什么?
我觉得洛奇会不错
会再刺个10
那部分是真的 校车司怎么了?
我没有通知你我要回来; 所以你没有去
你不会有第二次
你们根本没有会 圣路易士铁路公司权力滔天
分离哈?
会很小
你知道这样比票便宜多了
知道吗 ? 这种会每五,六年 出现一次
你一直没有会?
你在曼雅科扣下扳
你很幸运 我们给你一个
你给这个会 , 我不会搞砸的
“乔治·雷明顿 雷明顿打字公司”
ขาคู่我们是科技教育构的老师
多亏了你 这里看起来更像是慈善构 而不是旅店
我们必须给他
会去悔恨
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. จับเวลา เครื่องจับเวลา ภาษาจีน
 2. เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ภาษาจีน
 3. เครื่องปั่น กวน ภาษาจีน
 4. เครื่องปฏิกรณ์ ภาษาจีน
 5. เครื่องปั่นผลไม้ ภาษาจีน
 6. เครื่องตรวจจับ ไต่ถาม ภาษาจีน
 7. เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ ภาษาจีน
 8. เครื่องแฟกซ์ เครื่องโทรสาร ภาษาจีน
 9. เครื่องตอบรับอัตโนมัติ เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ภาษาจีน
 10. เครื่องรับสัญญาณ ตัวรับ ภาษาจีน
机 เครื่อง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องบิน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น