เครื่อง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องบิน ภาษาจีน

机 แปลว่า
(机 อ่านว่า jī)

เครื่อง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องบิน ภาษาจีน
โอกาส ภาษาจีน
เครื่องบิน อากาศยาน ภาษาจีน 飞
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ภาษาจีน 有
มีโอกาส ภาษาจีน 有
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาษาจีน 手
พนักงานขับรถ คนขับรถ ภาษาจีน 司
ท่าอากาศยาน สนามบิน ภาษาจีน
เฮลิคอปเตอร์ ภาษาจีน 直升
เครื่องจักรกล ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน 计算
วิกฤติ ภาษาจีน 危
วิทยุ ภาษาจีน 收音
สถาบัน หน่วยงาน ภาษาจีน
แรงจูงใจ ภาษาจีน 动
เครื่องบินรบ ชายชาตรี ภาษาจีน 战斗
หุ่นยนต์ ภาษาจีน 器人
เครื่องบินเจ็ท ภาษาจีน 喷气式飞
เครื่องจักร เครื่องจักรกล ภาษาจีน
โอกาสดี โอกาสที่ดี ภาษาจีน 好
กล้อง ภาษาจีน 相
ลับและสำคัญ ภาษาจีน
เครื่องซักผ้า ภาษาจีน 洗衣
ปืนกล ภาษาจีน
หูฟัง ชุดหูฟัง ภาษาจีน 耳

ตัวอย่างประโยค 机 ภาษาจีน

看到阿波罗·奎迪让当地男孩有会出赛
如果你没工作 我们就没会得到监护权
但有自动贩卖 进去放一个铜板…
宝贝像飞那样大只 我两只手都在打他脸部时断了骨
我不知道这器怎么用
是什么?
我觉得洛奇会不错
会再刺个10
那部分是真的 校车司怎么了?
我没有通知你我要回来; 所以你没有去
你不会有第二次
你们根本没有会 圣路易士铁路公司权力滔天
分离哈?
会很小
你知道这样比票便宜多了
知道吗 ? 这种会每五,六年 出现一次
你一直没有会?
你在曼雅科扣下扳
你很幸运 我们给你一个
你给这个会 , 我不会搞砸的
“乔治·雷明顿 雷明顿打字公司”
ขาคู่我们是科技教育构的老师
多亏了你 这里看起来更像是慈善构 而不是旅店
我们必须给他
会去悔恨

ใส่ความเห็น