ยอดรวม ที่รวม ผลรวม ภาษาจีน

总 แปลว่า
(总 อ่านว่า zǒng)

ยอดรวม ที่รวม ผลรวม ภาษาจีน
เสมอ ภาษาจีน
ท่านประธาน ประธาน ภาษาจีน
ในระยะสั้น โดยสรุป ภาษาจีน
ทั้งหมด เบ็ดเสร็จ ภาษาจีน
ผู้จัดการทั่วไป ภาษาจีน 经理
รองประธาน ภาษาจีน 副
นายกรัฐมนตรี ภาษาจีน
สรุป ย่อ ภาษาจีน
สำนักงานใหญ่ ภาษาจีน
หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้อำนวยการ ภาษาจีน
เอาแต่ได้ ภาษาจีน 是有
ในที่สุด(สิ่งที่หวังไว้ก็เป็นไปตามที่หวัง) ภาษาจีน
สำนักงานใหญ่ ภาษาจีน 公司
เงินก้อน ผลรวม ภาษาจีน
เสมอ ภาษาจีน 是喜欢
ชุมสายโทรศัพท์ ภาษาจีน
อัยการสูงสุด ภาษาจีน 检察长

ตัวอย่างประโยค 总 ภาษาจีน

我的征服者 是去征服
数是40元5角半
我妈以前是准备一壶新鲜柠檬汁
之…
他们是在7点打来? 是的
法国统会点哈珊特制的
人生有自己的味道
但到那之前, 就像你是说的:
是的, 就像你记得某种食物
是认为她是一个思虑周全的人
是这样挑逗
就算是理家族 他们也只是普通人而已
比为那破玩意写好吧?
之 别放心上
之 她请我帮忙
之…
要工作 没办法结婚
会结婚的 你还年轻
事情有好的一面 不是吗?
邪恶是从别人身上而来吗?
之 看法都不客观
是含沙射影
是用这么好的词为自己辩护呢
去挖别人刨过的坑
是站在矮处

ใส่ความเห็น