ส่วนตัว ส่วนบุคคล ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

个人 แปลว่า
(个人 อ่านว่า gèrén)

ส่วนตัว ส่วนบุคคล ภาษาจีน 个人
ใครคนหนึ่ง ภาษาจีน 一个人
ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติส่วนตัว ภาษาจีน 个人资料
ตัน (หน่วยระบบน้ำหนัก) ภาษาจีน 同一个人
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ภาษาจีน 个人电脑
ปัจเจกนิยม ภาษาจีน 个人主义
ประโยชน์ส่วนตัว ภาษาจีน 个人利益
ความเห็นส่วนตัว ภาษาจีน 个人意见
ปัญหาส่วนตัว ภาษาจีน 个人问题

ตัวอย่างประโยค 个人 ภาษาจีน

这间屋不是你一个人
银行又不是那一家 你们抓到了厄尔温, 还有另外四个人的画像
如果我杀了那个人
洛奇·巴尔博亚? 没听过这个人
弗兰克已经派三个人打探过了
妈嫁给那个人二十年了
我想一个人静一下 , 玛格丽特
我和另外两个人逃出来了
米路·休根斯那边有个人来找你
但为什么?他可以一次见其中的一个人
揭露一个人最深层的秘密
我找到了那个人的住址
让每个人上街…. 我的意思是扫帚…
个人都得死
就凭他一个人 一个印第安人
我们需要和每个人接触 今晚还有诺阿还是波托菲诺?
谢了 皮特 欠你个人
在我17岁的时候 我杀了一个人
你这样救不了两个人的 你会死的
他一个人在超市买东西的 所以他是单身的
个人后来又付钱了吗
个人都会有自己的粉丝
然后有一次 我看见了这个人 我觉得一切都错了
个人看来 没有什么反抗邪恶的必要
我看见两个人影 是你们吗
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ส่วนตัว เอกชน ภาษาจีน
  2. ปัญหาส่วนตัว ภาษาจีน
  3. ห้องพักส่วนตัว ห้องส่วนตัว ภาษาจีน
  4. สองต่อสอง เป็นการส่วนตัว ภาษาจีน
  5. ส่วนตัว ภาษาจีน
个人 ส่วนตัว ส่วนบุคคล ภาษาจีน

ใส่ความเห็น