เข้าสู่ เข้าไปใน ภาษาจีน

进 แปลว่า
(进 อ่านว่า jìn)

เข้าสู่ เข้าไปใน ภาษาจีน
เข้าเค้า เข้าที ภาษาจีน
เข้าสู่ เข้าไปใน ภาษาจีน
เข้าไปข้างใน ภาษาจีน
ดำเนินการ ภาษาจีน
ข้างหน้า ไปข้างหน้า ภาษาจีน 前
โจมตี ภาษาจีน
เข้ามา ภาษาจีน 来吧
ความคืบหน้า ภาษาจีน
แรงขับ ขับเคลื่อน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ภาษาจีน 推
เดินหน้าต่อไป ก้าวต่อไป ภาษาจีน 继续前
หัวรุนแรง แข็งข้อ ภาษาจีน 激
ความคืบหน้า ภาษาจีน
นำเข้าและส่งออก เข้าและออก ภาษาจีน
ก้าวหน้า มีความก้าวหน้า ภาษาจีน 先
การติดตาม ติดตามผล ภาษาจีน 跟
วิวัฒนาการ ภาษาจีน
การนำเข้า นำเข้า ภาษาจีน
ความคืบหน้า ภาษาจีน
เขาเข้ามา ภาษาจีน 他来了
เครื่องยนต์ไอพ่น ภาษาจีน 喷气推
การรับประทานอาหาร ภาษาจีน
ฝากเงินเข้า ภาษาจีน 把钱存
เข้าไปใน… ภาษาจีน 入那个
กล้าได้กล้าเสีย ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 进 ภาษาจีน

玛格丽特 , 请你来一下
我们走银行 接着你强迫我打开保险库
在准一点就了, 第十八洞 我赌20元
全部靠墙站 手不准放口袋里
但有自动贩卖机 去放一个铜板…
去的时候小心点 耗子
差一点就
抱歉我未经许可就你的办公室
看看这块猪肉多棒 注射去的…
来吧, 见见家里的新成员
欢迎 来 葛当全家都在这里
我没有哭 可我又没有能力行反抗
斯派克, 给我滚
但我先要看看那个有取心的年轻人
如果了给你两千美金
让我们去;怎么了? 你疯了?
就是了;不能更远了; 否则我们会陷去的
我们有…我们把姜黄粉加食物,
你这是不则退 薪水一年少了快五千元
好 , 她可以来吗 ?
嘿!嘿!嘿!我们要去 伙计!
当然可以;没关系; 请
先生 你可以去了
来啦
你敢把冰淇淋放嘴巴 你就有很大很大的麻烦

ใส่ความเห็น