ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

求 แปลว่า
(求 อ่านว่า qiú)

ขอร้อง ขอ ภาษาจีน
ข้อเรียกร้อง ภาษาจีน 要
ขอ ขอร้อง ภาษาจีน 请
การแสวงหา ไล่ตาม ภาษาจีน 追
ความต้องการ ภาษาจีน 需
แสวง การเสาะหา ขวายขวน ภาษาจีน 寻
คำวิงวอน วอนขอ ข้ออ้าง ภาษาจีน 恳
ขอแต่งงาน ภาษาจีน
ไหว้วาน ขอความช่วยเหลือ ภาษาจีน
อธิษฐาน ภาษาจีน 祈
ร้องขอความช่วยเหลือ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 求 ภาษาจีน

我不想你 但我以朋友身份请你帮忙
我们要一起处理 你要加入的
反对 , 庭上 , 我要 原告律师最后一句不列入记录
你说句话啊!
反对 , 我要庭上 阻止对方律师骚扰证人
我们必须知道我们领导的要
易烈娜 你 我可以和你的儿子谈谈吗?
她難道沒有權利去追 去譜寫
华府主战派力兵援叙利亚叛军
开开门, 你了
你走吧;走
换得乔治·西默农或者大仲马的小说
我去惠灵顿寻援军
天啊 你幫幫我母親 你了
我们生活在新纪元, 这是我们大规模的思考所要
去做作业! 你了!
你不能苛更多
怎么了? 你了, 他说…
大家都知道现在无法向外界寻帮助
庭上 , 我要证人直接回答
ขาคู่我打 我踹 我就这要ขาคู่
还有什么要
ขาคู่因为我在向您这样的人寻帮助
ขาคู่在为那些贫瘠的土地寻帮助
ขาคู่所以我写信请您的帮助
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ไม่มีข้อจํากัด ไม่จำกัด ภาษาจีน
  2. ข้อหนึ่ง ประการหนึ่ง ภาษาจีน
  3. ขอโทษขอผ่านทาง ภาษาจีน
  4. ขอเพียงแต่ว่า ภาษาจีน
  5. ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ ขอให้โชคดี ภาษาจีน
  6. การขอวีซ่า วีซ่า ภาษาจีน
  7. ขอแสดงความเสียใจ การแสดงความเสียใจ ภาษาจีน
  8. ขอ ขอร้อง ภาษาจีน
求 ขอร้อง ขอ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น