ปรารถนา มุ่งหวัง มอง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

望 แปลว่า
(望 อ่านว่า wàng)

หวัง หวังว่า ภาษาจีน 希
ปรารถนา มุ่งหวัง มอง ภาษาจีน
ผิดหวัง ภาษาจีน 失
ยึดเหนี่ยว พึ่งใบบุญ ภาษาจีน 指
มีความหวัง ยังมีความหวัง ภาษาจีน 有希
ปรารถนา ภาษาจีน 渴
ความปรารถนา ความต้องการทางเพศ ภาษาจีน 欲
เฝ้ารอคอย คาดหวัง ภาษาจีน 期
สิ้นหวัง ภาษาจีน 绝
ความปรารถนา ความใฝ่ฝัน ภาษาจีน 愿
กล้องโทรทรรศน์ ภาษาจีน 远镜
ผู้หวังดี ความหวังดี ภาษาจีน 好希
ตั้งตารอ ปรารถนา ความหวัง มุ่งหวัง ภาษาจีน 盼
เยือน ภาษาจีน 看
ชื่อเสียงและบารมี ภาษาจีน 名
เยี่ยม มองหา ภาษาจีน 探
ชื่อเสียง ความนิยม ภาษาจีน 声
สูญเสียความหวัง ภาษาจีน 失去希
มองไปข้างหน้า ทัศนะ ภาษาจีน 展
ผิดหวัง ภาษาจีน 感到失
ความหวังลมๆ แล้งๆ ภาษาจีน 渺茫的希

ตัวอย่างประโยค 望 ภาษาจีน

上一个让我失的助手是什么下场了吧
我真希每天都是万圣节
你不介意睡在地板上
真希我從開始就在這裡了
我想我並不指你們會相信
难道你不希我这样吗?
这是我们唯一希
我希有一天能看到这个
不知道, 我希是這樣的
什麼? 當然希不是這樣的
你讓我的心充滿希
充滿希和榮譽的土地
我在一無垠的平原上到處移居
别指游骑兵了
我们唱歌我们跳舞; 我们希健康地死去
夫人我希, 我是你的围巾
我希你意識到這個
我希不…我們…今晚就到此為止
你自己知道发生了什么
這裏的人們每天都盼出現奇跡
你可真让人失 姐姐
你不希我们承受两百多万美元的损失吧
你希我不要学婊子的样子 否则我就会成为婊子 是吧?
我們希你能來
我们希你能来
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ตั้งตารอ ปรารถนา ความหวัง มุ่งหวัง ภาษาจีน
  2. ปรารถนา ความปรารถนา ภาษาจีน
  3. ปรารถนา ภาษาจีน
  4. ปรารถนา ขอให้ โปรด ภาษาจีน
望 ปรารถนา มุ่งหวัง มอง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น