ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

谢 แปลว่า
(谢 อ่านว่า xiè)

ขอบคุณ ภาษาจีน
ขอบคุณ ภาษาจีน
ขอบคุณ ภาษาจีน 感
ขอบคุณ ภาษาจีน
ขอบคุณมาก ภาษาจีน 多
การเผาผลาญอาหาร เผาผลาญ ภาษาจีน 代

ตัวอย่างประโยค 谢 ภาษาจีน

我们不会待太久
, 多了 …
, 上帝!我们找到了!
有的话就太好了
我们非常感你的热情款待
祝贺 你好;非常感
了, 我明天有很多事要做
你的盛宴;我得走了
, , 夫人
我很感你花时间和我谈
当然 不, 了。但是….
彩排后我会到这里
我知道
了 皮特 欠你个人情
我叫玛利亚, 她是珍妮特
你 好多了
祝贺你上班第一天
你来逗我开心 , 但
早上好 吃过了
不用了 我不饿
。 我很感你加入我们的行列。
Fatma.
也很好
你的夸奖
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ขอบคุณ ภาษาจีน
  2. ขอบคุณมาก ภาษาจีน
  3. ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ ขอให้โชคดี ภาษาจีน
  4. ขอบคุณ ซาบซึ้งในบุญคุณ ภาษาจีน
  5. ขอบคุณ ภาษาจีน
  6. ขอบคุณ ภาษาจีน
谢 ขอบคุณ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น