ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

能 แปลว่า
(能 อ่านว่า néng)

สามารถ ภาษาจีน
ไม่ไหว ไม่ได้ ไม่ทัน ภาษาจีน 不
เป็นไปได้ อาจจะ ภาษาจีน 可
อาจจะไม่ เป็นไปไม่ได้ ภาษาจีน 不可
ความสามารถ ภาษาจีน
ความสามารถพิเศษ ภาษาจีน 才
สามารถที่จะ ภาษาจีน
พลังงาน ภาษาจีน
ความเป็นไปได้ ความน่าจะเป็น ภาษาจีน 可
การไร้ความสามารถ ภาษาจีน 无
การทำงาน ฟังก์ชัน ภาษาจีน 功
พลังงาน ภาษาจีน
มันอาจจะ ค่อนข้างจะ ภาษาจีน 很可
ทำได้หรือทำไม่ได้(ถามให้เลือกตอบ) ภาษาจีน
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เท่าที่จะทำได้ ภาษาจีน 尽可
ทักษะ ความสามารถ ภาษาจีน 技
คุณสมบัติ สรรพคุณ ภาษาจีน 性
โดยสัญชาตญาณ สัญชาตญาณ ภาษาจีน 本
มีความรู้ความสามารถรอบตัว ภาษาจีน 全
ทนไม่ได้ เหลืออด ภาษาจีน 不忍受的
สมาร์ท ฉลาด ภาษาจีน 智
มีความสามารถ มีสติปัญญา(สูง) ภาษาจีน
ทำกำไร ภาษาจีน 盈利
สารพัดประโยชน์ ภาษาจีน 万
ปัญญาประดิษฐ์ ภาษาจีน 人工智

ตัวอย่างประโยค 能 ภาษาจีน

是的 分到四百萬 昨天晚上開的獎 原本可更多
讓你想起早年的生活?
我逃出来了 他们不可关住我
我們就弄點更豐盛的了
, 嗯?
想確定跟你一決高下
但是我不保证 这一切结束之后
这样
他们有可可以控制住它
好 就这么办 我们不在这里坐以待毙
, 你也别这么做 这样违反法律
你认为谁有力去杀死邓肯呢
吗?
我知道, 但我认为它可是合法的
如果让你在寒冷的晚上坐一整晚, 那他值600
亲, 你HOLD住么?
我們去其他地方嗎?
好吧 也許我因此成為某些商品的代言人
你想想他可在哪呢?
我平时只在拳馆打 我不赢大赛
不过他没把你的马赶走
我不这么做
喔, 他…他可是一個…
哦, 總是拿些給樂施會
是前馬格德林時期的
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. สามารถ ทำได้ ภาษาจีน
 2. ซาบซึ้ง อารมณ์ ไม่สามารถปลอบใจได้ ภาษาจีน
 3. สามารถที่จะ…ได้หรือไม่ ภาษาจีน
 4. สามารถ พอที่จะ ภาษาจีน
 5. บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ภาษาจีน
 6. สามารถที่จะ ภาษาจีน
 7. ไม่สามารถ ไม่ทันการ ภาษาจีน
 8. ไม่สามารถ ไม่อาจ ไม่ได้ ภาษาจีน
 9. สามารถ อนุญาต อย่างไรก็ตาม ภาษาจีน
 10. สามารถ รวมตัว ชุมนุม ภาษาจีน
能 สามารถ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น