ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

地方 แปลว่า
(地方 อ่านว่า dìfāng)

สถานที่ ภาษาจีน 地方
ที่อื่น ภาษาจีน 别的地方
ศาลท้องถิ่น ศาลแขวง ภาษาจีน 地方法院
แปลกถิ่น ภาษาจีน 新的地方

ตัวอย่างประโยค 地方 ภาษาจีน

我不知道 我躲的地方看不到他的脸
還好, 那是存錢的地方
我們能去其他地方嗎?
我想最危险的地方
是, 那是他出去時抽到我的地方
听起来是个值得一去的好地方
朝著太陽升起的地方?
我之前在什麼地方聽過他的名字? 亨德裏克·卡森
你一定没听过那个地方
去个安全的地方
他的家人知道那個地方嗎?
你只是喜欢取笑地方上(相对于中央)的人
来 我们离开这臭地方
现在我们要去我的地方, 庆祝周年
我专用的地方
是的 先生 我知道那个地方
你不知道会到这么高的地方
要是他们把我 调到其他地方去怎么办
你必須找到一個地方生活
我们参观了很多地方, 没什么特别的 你呢?
这么个地方 本来也该这样
有没有不清楚的地方?
这是我爸爸的地方
找个地方就睡觉
死在这破地方
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. สถานที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิว ภาษาจีน
 2. สถานที่นี้ ท้องถิ่นนี้ ภาษาจีน
 3. สถานที่ดำเนินกิจกรรม สถานที่ ภาษาจีน
 4. สถานที่ไป แหล่งที่ไป ภาษาจีน
 5. สถานที่นัดพบ สถานที่จัดประชุม ภาษาจีน
 6. สถานที่ แหล่ง แหล่งที่อยู่ ภาษาจีน
 7. สถานที่ ภาษาจีน
 8. เดินธุระให้ ออกไปทำงานนอกสถานที่ ภาษาจีน
 9. รัง ถ้ำ สถานที่หลบซ่อน ภาษาจีน
地方 สถานที่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น