ลำดับที่ อันดับที่ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

第 แปลว่า
(第 อ่านว่า dì)

ลำดับที่ อันดับที่ ภาษาจีน
ที่หนึ่ง เป็นครั้งแรก ภาษาจีน
ที่สอง ภาษาจีน
ครั้งก่อน เป็นครั้งแรก ภาษาจีน 一次
ที่สาม ภาษาจีน
เป็นครั้งแรก ภาษาจีน 一个
ที่สี่ จัตวา ภาษาจีน
วันรุ่งขึ้น วันหน้า ภาษาจีน 二天
ที่หก อันดับที่ 6 ภาษาจีน
อันดับที่สิบ ภาษาจีน
ขั้นตอนที่ที่หนึ่ง ขั้นตอนแรก ภาษาจีน 一步
ขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนแรก ภาษาจีน 一阶段
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ภาษาจีน 一版
สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามโลกครั้งที่สอง ภาษาจีน 二次世界大战

ตัวอย่างประโยค 第 ภาษาจีน

這將是一次為職業運動員 做這種手術
他们问的一个问题是:
那个印安人怎么会从你这儿把火车偷走
一次, 二次
出来啊 印安人 出来啊
二 我根本不信你有计划
來吧, 喝六杯或七杯吧
在准一点就进了, 十八洞 我赌20元
嘿 印安人 出来吧
我的一次婚禮?
切斯特 印安人把钱拿走了
那我想你不介意一个喽?
三波!
又要遲到了 這已經是這個星期三次了
安文化 洗了它 好吗?
但是一次工程 他却亲力亲为
我得了一名
奎迪在一回合被击倒 然后强势反攻
就凭他一个人 一个印安人
一 那个银行警戒森严
已到了十五回合 也是最后回合
我仇恨那些像我母亲一样的印安人
那将会是我人生中一次证明…
…特别开庭期五期 各位有关人士请上前陈情
祝贺你上班一天 谢谢你
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. สำคัญมาก ที่สำคัญมาก ภาษาจีน
 2. ไอ้เลว คนระยำ(คำที่ใช้ด่าคน) ภาษาจีน
 3. ที่สอดคล้องกัน เป็นเอกฉันท์ ภาษาจีน
 4. สร้าง ที่สร้างขึ้น ภาษาจีน
 5. ที่เป็นมิตร เป็นมิตร ภาษาจีน
 6. ที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ ภาษาจีน
 7. แบบอย่าง ล(ที่มีมาก่อน) กรณี ภาษาจีน
 8. ไม่ยุติธรรม ที่ไม่เป็นธรรม ภาษาจีน
 9. ในฐานะที่เป็น ภาษาจีน
 10. ที่สำคัญ สำคัญ ภาษาจีน
第 ลำดับที่ อันดับที่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น