รู้สึก รู้สึกว่า นอน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

觉 แปลว่า
(觉 อ่านว่า jué)

รู้สึก รู้สึกว่า นอน ภาษาจีน
รู้สึกว่า ภาษาจีน
รู้สึกว่า ความรู้สึก ภาษาจีน 感
นอน การนอนหลับ ภาษาจีน 睡
สัญชาตญาณ ปรีชา ภาษาจีน 直
ไปที่เตียง ไปนอน เข้านอน ภาษาจีน 去睡
รู้สึกตัว มีจิตสำนึก ภาษาจีน 自
โดยไม่รู้ตัว โดยไม่เจตนา ภาษาจีน 不知不
สังเกตเห็น ภาษาจีน 察
ภาพลวงตา อาการประสาทหลอน ภาษาจีน 幻
ความตื่นตัว ความเร้าอารมณ์ ภาษาจีน
เห็นดีเห็นงาม ภาษาจีน 感很好
สูญเสียสติ หมดสติ ภาษาจีน 失去知
เสียความรู้สึก รู้สึกไม่ค่อยดี ภาษาจีน 感不好
ความระแวดระวัง การเตรียมพร้อม ภาษาจีน 警

ตัวอย่างประโยค 觉 ภาษาจีน

而从那时起 我就彻底醒了
和姑娘睡 …和女孩约会, 是的
得能抓住我吗
得我做得怎么样?
但你令我得自己没有用
刚才在外面, 你感不到寒冷
得这可不是最好的处理方法
不同
但我不得有问题
要是你得我是真对那种女人感兴趣 那…
得你今夜该回家的, 所以我…
洛奇 你坚持到底 打了十五个回合 你得怎样?
得洛奇机会不错
得我怀孕了 Oh,天哪
当我离开的时候 我得自己很糟糕…
你感如何? 没关系, 我们有紧急情况
你说粗话时他们会笑 他们得你很可爱
我不是医生;但我得你没有大碍了
睡个好, 你考虑看看
有人得怕羞是一种病
得我所有对手都是废柴
“事情发生时我得很罪恶 我得都是我的错” ?
有时候我得 无论是不是家族遗产
我没得有什么不好
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ความรู้สึกด้อย ความด้อยกว่า ภาษาจีน
  2. ช้ากว่ากำหนดการ ภาษาจีน
  3. เกินกว่า ภาษาจีน
  4. มากกว่า เกินกว่า ภาษาจีน
  5. เข้าใจว่า ถือว่า นึกว่า คิดไปเอง ภาษาจีน
  6. เกินกว่า เหนือชั้น ภาษาจีน
  7. รู้สึกว่า ความรู้สึก ภาษาจีน
  8. กว่า อัตราส่วน ภาษาจีน
觉 รู้สึก รู้สึกว่า นอน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น