ต้องการ อยากจะ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

想 แปลว่า
(想 อ่านว่า xiǎng)

ต้องการ อยากจะ ภาษาจีน
ไม่ต้องการ ไม่อยาก คิดไม่ถึง ภาษาจีน 不
คะนึงถึง คิดถึง ระลึกถึง ภาษาจีน
สงสัย ภาษาจีน 知道
จินตนาการ ภาษาจีน
ฉันต้องการ… (ครับ/ค่ะ) ภาษาจีน 我
ความคิด ภาษาจีน
ความคิด โดยมีจุดมุ่งหมาย มีจุดประสงค์ ภาษาจีน 思
เพ้อฝัน ใฝ่ฝัน ภาษาจีน 梦
ในอุดมคติ ภาษาจีน 理
จำได้ นึกออก ภาษาจีน
แฟนตาซี จินตนาการ ภาษาจีน 幻
จินตนาการ คล้ายกัน ภาษาจีน
คิดถึงบ้าน ภาษาจีน
คิดถึง เป็นห่วง ภาษาจีน
มองเห็น นึกดูแล้วก็พอจะรู้ ภาษาจีน
จินตนาการ ภาษาจีน 像力
เดาว่า เดา ภาษาจีน 猜
หวนนึก หวนคิด ภาษาจีน 回
คิดๆ ดูแล้ว ภาษาจีน
คิดย้อนหลัง จำได้ว่า ภาษาจีน 回一下
นักคิด ภาษาจีน 思
คิดแทน… คิดเพื่อ… พิจารณา ภาษาจีน 着
สันนิษฐานว่า ภาษาจีน
จวนเจียนจะ เพิ่งจะ ภาษาจีน 刚

ตัวอย่างประโยค 想 ภาษาจีน

我只用打拳来证明我不是废柴
, 但每次我和泰德
能讓你起早年的生活?
先找人谈谈比较好
他有样东西让你们看看
確定能不能跟你一決高下
要不是你单枪匹马地跟他们拼命
遲到了, 我不去了
如果是那样 谁还会要我呢?
我不求你 但我以朋友身份请你帮忙
没有人要去炸卫星
我心
是賣的 你可以花一百塊錢買一件 我是一百塊錢
象一下它们并排在一起的样子 把它们折叠在一起, 就像一对恋人
我们尽力将它恢复原貌
他起身前往近東, 心裡
到会发生在我身上
嗯, 我爸爸和你說話
有時候我也夢
不, 現在不行, 我
他可能在哪呢?
在我的控制台上摆一排
我一直知道其中的緣由
听着 女士 我不找你麻烦
我们问阿波罗几个问题
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ต้องการ ความปรารถนา ภาษาจีน
  2. ต้องการความลึก ภาษาจีน
  3. ต้องการ เจตนา ภาษาจีน
  4. ต้องการเปลี่ยน ภาษาจีน
  5. ฉันต้องการ… (ครับ/ค่ะ) ภาษาจีน
  6. จำเป็นต้อง ต้องการ ภาษาจีน
  7. ต้องการ ภาษาจีน
想 ต้องการ อยากจะ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น