ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

谢谢 แปลว่า
(谢谢 อ่านว่า xièxiè)

ขอบคุณ ภาษาจีน 谢谢
ขอบคุณ ภาษาจีน 谢谢

ตัวอย่างประโยค 谢谢 ภาษาจีน

谢谢 我们不会待太久 谢谢
谢谢 , 多谢了 …
谢谢, 上帝!我们找到了!
谢谢 有的话就太好了
谢谢你的盛宴;我得走了
谢谢, 谢谢, 夫人
谢谢 彩排后我会到这里
我知道 谢谢
谢谢 我叫玛利亚, 她是珍妮特
谢谢 感谢
谢谢你 好多了
祝贺你上班第一天 谢谢
谢谢你来逗我开心 , 但
早上好 吃过了 谢谢
不用了 谢谢 我不饿
谢谢。 我很感谢你加入我们的行列。
谢谢 Fatma.
也很好 谢谢
谢谢你的夸奖
ขาคู่谢谢您 不管您如何回复
谢谢 Aydin先生
那是我记错了 好 谢谢
谢谢夫人 我们不饿
很好 谢谢
很好 很好 谢谢
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ขอบคุณมาก ภาษาจีน
  2. ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ ขอให้โชคดี ภาษาจีน
  3. ขอบคุณ ซาบซึ้งในบุญคุณ ภาษาจีน
  4. ขอบคุณ ภาษาจีน
  5. ขอบคุณ ภาษาจีน
  6. ขอบคุณ ภาษาจีน
谢谢 ขอบคุณ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น