เจ้าหน้าที่ ภาษาจีน

官 แปลว่า
(官 อ่านว่า guān)

เจ้าหน้าที่ ภาษาจีน
ผู้พิพากษา ภาษาจีน 法
ข้าราชการประจำ เจ้าเมือง นายอำเภอ ภาษาจีน 长
ฝ่ายอัยการ อัยการ ภาษาจีน 检察
คดีความ คดี ภาษาจีน
เจ้าหน้าที่ กรมการ ข้าราชการ ภาษาจีน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภาษาจีน 警
อย่างเป็นทางการ เป็นทางการ ภาษาจีน
ผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชา ภาษาจีน 指挥
เจ้าหน้าที่ ภาษาจีน 军
อวัยวะ ภาษาจีน 器
ข้าราชการ ภาษาจีน
อย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่อาวุโส ภาษาจีน 高
เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ เจ้าหน้าที่ทหารเรือ ภาษาจีน 海军军
นักการทูต ภาษาจีน 外交
ภาษาจีนกลาง ภาษาจีน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ ภาษาจีน 政府
อย่างไม่เป็นทางการ ภาษาจีน 非方的
หัวหน้าผู้พิพากษา ภาษาจีน 首席大法
ผู้บริหารระดับสูง ภาษาจีน 首席执行
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ภาษาจีน 高级

ตัวอย่างประโยค 官 ภาษาจีน

测试结果呢? 3组分别是索瑞罗法
冒犯了長
然后他升
为什么? 我不能和这位长讨论一下吗?
多诺万已经开颅, 各器稳定
他们收买了法和警长 你们上法庭一定会输 铁路公司一定要赢
下流的小人 那個監察說他們不會去
…也许你就不会来打司了
你還真敢吃這個啊 警
你知道我太太正在和我 打 司争小孩监护权吗 ?
大人
大人 這些錢都是我前夫花的
我在军事办公室 指挥的妻子在那边
位就是拿来利用的
, 高校评估员Lyapkin Tyapkin.
难道你不为利用位而羞耻?
我们是巨大僚机构的
很高興認識你 警
你的话是怎么说的? 选个人?
所以我们决定去看一个人 就是法
你从未爱过我; 你只是为了升和我结婚
面试
特別是一些重要器的細胞
但法一直个案的纪录
显要聚集在 阿灵顿国家公墓

ใส่ความเห็น