เจ้าหน้าที่ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

官 แปลว่า
(官 อ่านว่า guān)

เจ้าหน้าที่ ภาษาจีน
ผู้พิพากษา ภาษาจีน 法
ข้าราชการประจำ เจ้าเมือง นายอำเภอ ภาษาจีน 长
ฝ่ายอัยการ อัยการ ภาษาจีน 检察
คดีความ คดี ภาษาจีน
เจ้าหน้าที่ กรมการ ข้าราชการ ภาษาจีน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภาษาจีน 警
อย่างเป็นทางการ เป็นทางการ ภาษาจีน
ผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชา ภาษาจีน 指挥
เจ้าหน้าที่ ภาษาจีน 军
อวัยวะ ภาษาจีน 器
ข้าราชการ ภาษาจีน
อย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่อาวุโส ภาษาจีน 高
เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ เจ้าหน้าที่ทหารเรือ ภาษาจีน 海军军
นักการทูต ภาษาจีน 外交
ภาษาจีนกลาง ภาษาจีน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ ภาษาจีน 政府
อย่างไม่เป็นทางการ ภาษาจีน 非方的
หัวหน้าผู้พิพากษา ภาษาจีน 首席大法
ผู้บริหารระดับสูง ภาษาจีน 首席执行
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ภาษาจีน 高级

ตัวอย่างประโยค 官 ภาษาจีน

测试结果呢? 3组分别是索瑞罗法
冒犯了長
然后他升
为什么? 我不能和这位长讨论一下吗?
多诺万已经开颅, 各器稳定
他们收买了法和警长 你们上法庭一定会输 铁路公司一定要赢
下流的小人 那個監察說他們不會去
…也许你就不会来打司了
你還真敢吃這個啊 警
你知道我太太正在和我 打 司争小孩监护权吗 ?
大人
大人 這些錢都是我前夫花的
我在军事办公室 指挥的妻子在那边
位就是拿来利用的
, 高校评估员Lyapkin Tyapkin.
难道你不为利用位而羞耻?
我们是巨大僚机构的
很高興認識你 警
你的话是怎么说的? 选个人?
所以我们决定去看一个人 就是法
你从未爱过我; 你只是为了升和我结婚
面试
特別是一些重要器的細胞
但法一直个案的纪录
显要聚集在 阿灵顿国家公墓
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ภาษาจีน
 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ ภาษาจีน
 3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เสนาธิการ ภาษาจีน
 4. เอกสารหนังสือ เจ้าหน้าที่สารบัญ ภาษาจีน
 5. เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ เจ้าหน้าที่ทหารเรือ ภาษาจีน
 6. อย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่อาวุโส ภาษาจีน
 7. เจ้าหน้าที่ ภาษาจีน
 8. สหาย เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่(ทางการ) ภาษาจีน
 9. เจ้าหน้าที่ กรมการ ข้าราชการ ภาษาจีน
官 เจ้าหน้าที่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น