ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

上 แปลว่า
(上 อ่านว่า shàng)

บน ภาษาจีน
พระเจ้า ภาษาจีน
ในเวลากลางคืน ภาษาจีน 晚
ตอนเช้า ในตอนเช้า เช้าตรู่ ภาษาจีน 早
พันเอก ผู้พัน ภาษาจีน
ทำการทำงาน การหลีก ภาษาจีน
ขึ้นไป ภาษาจีน
ทันที ภาษาจีน 马
บน ภาษาจีน
ครั้งสุดท้าย ภาษาจีน
ในความเป็นจริง แท้จริงแล้ว ภาษาจีน 事实
ที่จริงแล้ว ในความเป็นจริง ภาษาจีน 实际
ใส่ ภาษาจีน 穿
เช้าวันนี้ เมื่อเช้านี้ ภาษาจีน 今天早
มากกว่า เกินกว่า ภาษาจีน 以
จากสวรรค์ ฟ้าสวรรค์ ภาษาจีน 天
ไปโรงเรียน เข้าเรียนหนังสือ ภาษาจีน
ดีที่สุด ชั้นหนึ่ง ภาษาจีน
บนท้องถนน ภาษาจีน 路
จากบนลงล่าง ขึ้นและลง ภาษาจีน
ร.อ. กัปตัน ภาษาจีน
อย่างเป็นจริงเป็นจัง เป็นพื้น ภาษาจีน 基本
เพื่อให้ทันกับ เพื่อก้าวให้ทัน ภาษาจีน 跟
ขึ้นมา ภาษาจีน
บนถนน บนท้องถนน ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 上 ภาษาจีน

是的 分到四百萬 昨天晚開的獎 原本可能更多
再忍一个晚
一个让我失望的助手是什么下场了吧
不, 我拖到鎮修就好
她為什麼不嫁個她們鎮的人
瞧瞧这位脸笑出褶子的
你有跟她床吗?
根本就與帝無關
打在身 对了
嘿 火车没有人
清單就是這樣寫, 全是狗屁
把身的 雷蒙的椰子油洗干净.
希望你不介意睡在地板
明天我一定会报你的这种行为
在水面漂浮
如果还要诉 , 花费更多
以前我晚回來 你總是跑過來擁抱我
没想到会发生在我身
如果能让你在寒冷的晚坐一整晚, 那他值600
一个生意的建议
帝 奧爾巴尼保齡球隊是同樣的號碼
將他從十字架抬下來 安葬在山洞
的人已经被你的抢劫行动吓破了胆
剛收到報告 有個裸體男人從商店跑到了街
我想在我的控制台摆一排
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. บนท้องถนน ภาษาจีน
 2. บนถนน บนท้องถนน ภาษาจีน
 3. เสียงกระซิบ บ่น ภาษาจีน
 4. บ่น พูดพล่าม ภาษาจีน
 5. บนชายหาด ที่ชายหาด ภาษาจีน
 6. บ่น ซึ่งจู้จี้ ภาษาจีน
 7. ไปอยู่บนสวรรค์ ไปสวรรค์ ภาษาจีน
 8. บนพื้นฐานของ รากฐาน ตามที่… ภาษาจีน
 9. เสื้อ(ที่สวมใส่ร่างกายท่อนบน) ภาษาจีน
 10. ที่ความสูง บนที่สูง ภาษาจีน
Topics:
上 บน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น