ว่างเปล่า ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

空 แปลว่า
(空 อ่านว่า kōng)

ว่างเปล่า ภาษาจีน
อวกาศ ภาษาจีน 太
การบิน ภาษาจีน 航
ว่างเปล่า กลวง ภาษาจีน
ท้องฟ้า ภาษาจีน 天
กองทัพอากาศ ภาษาจีน
อากาศ ภาษาจีน
พื้นที่ ช่องว่าง ภาษาจีน
การโจมตีทางอากาศ ภาษาจีน
เวหา บนอากาศ ภาษาจีน
นักบินอวกาศ มนุษย์อวกาศ ภาษาจีน 太
มือเปล่า ภาษาจีน
ว่างเปล่า ช่องว่าง ภาษาจีน
ความว่างเปล่า โมฆียะ ภาษาจีน
ดาว ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว ภาษาจีน 星
เงยหน้ารับอากาศบริสุทธิ์ ภาษาจีน 新鲜
ล้าง ภาษาจีน 清
คาราเต้ ภาษาจีน 手道
สายการบิน ภาษาจีน 航公司
ฐานทัพอากาศ ภาษาจีน 军基地
บนท้องฟ้า บนฟ้า ภาษาจีน 上
สูญญากาศ ภาษาจีน 真
น่านฟ้า ภาษาจีน
ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งงานว่าง ภาษาจีน
การป้องกันทางอากาศ ภาษาจีน 防

ตัวอย่างประโยค 空 ภาษาจีน

留两尺
但只要我有; 我就会来你这里
我要你负责大西洋航的客户
一片小小的天. 安德鲁, 安德鲁! 好, 好吧.
寫信給我
取消威克航十一点半的会议
翻译: 负
翻译: Hail Ronan! 黄字君 负 柱君
气有点不流通啊 是吧?
庸俗?洞?
多亏了你 我的人生才如此
如此的虚 无聊 和恐惧之中?
房子是什么时候就了呢?
去雪地闻闻新鲜气 会好很多
♪ 渗透天的光辉
♪ 这份远无边际的
紧急通知 发现外太活动轨迹
给, 已经没有玩耍的闲了
今天连航母舰也来了
警报响了!
不过真是制作了一个不错的防洞啊
虽然战舰有很多, 但是航母舰却不见了
是航巡洋舰
战争也许就像是6月发生的的袭一样, 慌乱的来到我们的面前
小小雪花, 来自天, 转眼飘落
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. โง่ ขาดความคิด ว่างเปล่า ภาษาจีน
  2. ว่างเปล่า ช่องว่าง ภาษาจีน
  3. ว่างเปล่า กลวง ภาษาจีน
空 ว่างเปล่า ภาษาจีน

ใส่ความเห็น