ทั้งคู่ ทั้งสอง ภาษาจีน

两 แปลว่า
(两 อ่านว่า liǎng)

ทั้งคู่ ทั้งสอง ภาษาจีน
สองครั้ง สองเท่าตัว สองเท่า ภาษาจีน
ทั้งสอง ภาษาจีน 这
สองสัปดาห์ ปักษ์ ภาษาจีน 星期
สองด้าน สองฝ่าย ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 两 ภาษาจีน

尺空位
还必须每天喂
人死亡 四人被抓”
那边还有一个小伙子
有没有人出百二十五?
我和另外个人逃出来了
宝贝像飞机那样大只 我只手都在打他脸部时断了骨
爱恩斯坦被逐出校
个拳手步向擂台中央 看着对方
如果进了给你千美金
当你背上背了个氧气筒 却无法呼吸…
妈的 公斤, 呃, 鲑鱼
有人出
你还有你 这个可以 到那边去
你不会又要打次吧?
你们人都在费城比过赛 应该知道规矩
你这样救不了个人的 你会死的
你不可能次都从那打出来 别想了
你不希望我们承受百多万美元的损失吧
你刚才重写了婚姻法例 你们个都是离婚人士
年前我抓了一匹
多亏有人投诉 律师说我们可以在个月内赶走他
我去和他们说句 好
就把刀子扎进 它只眼睛的中间
我看见个人影 是你们吗

ใส่ความเห็น