ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

字 แปลว่า
(字 อ่านว่า zì)

คำพูด ภาษาจีน
ชื่อ ภาษาจีน 名
ดิจิตอล ภาษาจีน 数
พีระมิด ปิรามิด ภาษาจีน 金
ลายเซ็น ภาษาจีน 签
คำบรรยาย ตัวหนังสือบรรยาย ภาษาจีน
ตัวอักษร อักษรจีน ภาษาจีน
พจนานุกรม ภาษาจีน
กากบาท ภาษาจีน 十
เครื่องพิมพ์ดีด ภาษาจีน 打
ตัวหนังสือ ตัวอักษร ภาษาจีน 文
ไบต์ ภาษาจีน
ดิจิตอล เชิงตัวเลข ภาษาจีน 数
ทางแยก สี่แยก ภาษาจีน 十路口
ปริศนาอักษรไขว้ ปริศนาคำไขว้ ภาษาจีน 填游戏
การเรียงพิมพ์ เรียงพิมพ์ ภาษาจีน 排
การรู้หนังสือ ภาษาจีน 识
การขาดดุล ภาษาจีน 赤
หมายเลขนี้ ภาษาจีน 这个数
คำต่อคำ ภาษาจีน 逐

ตัวอย่างประโยค 字 ภาษาจีน

怪名
我說的是一百以內的新《新約》
將他從十架上抬下來 安葬在山洞
你叫什么名?
隐藏的, 玛雅神话隐藏的金
别浪费口水了 我不会就这样签
貝慈? 像這類吸引人的名
她叫什麼名, 左撇子? 紫蘇?綠玉?
他寫的它, 都是謊言 每個都是謊言
我的…我的…我的小狗的名
我之前在什麼地方聽過他的名? 亨德裏克·卡森
你叫什么名
我還弄了一張以你的名命名的飯桌 免費招待那些沒有錢的人
不 那名太无瘾
我可不会随便签
她叫什么名? 呃, 邦妮
人們把我的名和希伯來文的“約坎南”混淆了
你叫什么名?你不是 调查局的, 反正也无所谓
继续在 中文幕独家制作:法兰克彼得生
没人尊重你 我要用一个坏
我又不识
我自學寫
我自学写
你可以签或者不签
我只要高呼杰西的名 明早就有一千人来跟着我
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. คำพูดที่แสดงว่าเห็นด้วยกับผู้พูด ภาษาจีน
 2. เปลี่ยนคำพูด เปลี่ยนการตัดสินใจ ภาษาจีน
 3. ยอดเยี่ยม(การแสดง คำพูด บทความ) ภาษาจีน
 4. คำพูดธรรมดาทั่วไป ภาษาจีน
 5. เงียบ ไม่มีคำพูด ภาษาจีน
 6. คำพูด การพูด ภาษาจีน
 7. คำสบถ คำพูดไม่ดี ภาษาจีน
 8. คำพูดที่แสดงความเคารพใช้ในการขอร้องให้อีกฝ่ายตอบคำถาม ภาษาจีน
 9. พูด กล่าวคำพูด เล่า แสดงความคิดเห็น ภาษาจีน
字 คำพูด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น