อบรมสั่งสอน สอน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

教 แปลว่า
(教 อ่านว่า jiào)

อบรมสั่งสอน สอน ภาษาจีน
โคน บิชอป สังฆนายก ภาษาจีน 主
อุโบสถ คริสตจักร โบสถ์ ภาษาจีน
โบสถ์ คริสตจักร ภาษาจีน
ศาสตราจารย์ ภาษาจีน
การศึกษา ภาษาจีน
ศาสนา ภาษาจีน 宗
โค้ช อาจารย์ผู้สอน ภาษาจีน
ตำบล เขตของศาสนา โบสถ์ท้องถิ่น ภาษาจีน
นักบวช พระสงฆ์ ภาษาจีน
ศาสนาคริสต์ ภาษาจีน 基督
บทเรียน ภาษาจีน
ห้องเรียน ภาษาจีน
ไปที่โบสถ์ ไปที่คริสตจักร ภาษาจีน 去
สั่งสอน อบรม ภาษาจีน
ศาสนิกชน ภาษาจีน
คาทอลิก ภาษาจีน 天主
เลื่อมใสศาสนา ภาษาจีน 在
ครู อาจารย์ ภาษาจีน
เจ้าพ่อ ภาษาจีน
การสอน ภาษาจีน
ตำรา ตำราเรียน ภาษาจีน 科书
คนเจ้าระเบียบ ภาษาจีน 清
ศาสนาอิสลาม ภาษาจีน 伊斯兰
มิชชันนารี ภาษาจีน 传

ตัวอย่างประโยค 教 ภาษาจีน

直到中世紀, 當會告訴我們
因為我們要繼續讓你接受
都是梵蒂岡廷的一派胡言
義不是要帶給人們虔誠
有過宗信仰
他在迪柏练拳
十年的授生涯
我不信仰任何已知宗, 我不信
我的室就是我们家的餐厅
徒!
我母亲我的
我女兒研究印度
你問我是否是宗史中的人物
我喜歡史提芬, 他我一個運動 可以鍛鍊肌肉
你不會是化學的吧!我才不信!
你認識琳達, 你上學期過她
你口氣真像足球練, 丹
你認為這就是宗的本質…
ขาคู่何不以現代形式傳播佛陀的義ขาคู่
有个年轻姑娘在这附近的村庄缝纫
ขาคู่我们是科技育机构的老师
ขาคู่我们的村庄如此贫瘠 想在此授村中妇女
ขาคู่每周长布道
ขาคู่伊斯兰正是文化和高度文明的产物ขาคู่
你没有直接谈宗信仰
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. เข้าเรียน เข้าสอน ภาษาจีน
教 อบรมสั่งสอน สอน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น