ในการนี้ อันว่า ภาษาจีน

在这 แปลว่า
(在这 อ่านว่า zài zhè)

ในการนี้ อันว่า ภาษาจีน 在这
ในสถานการณ์นี้ ในกรณีนี้ ภาษาจีน 在这种情况下
ในเวลานั้นเอง ภาษาจีน 就在这

ตัวอย่างประโยค 在这 ภาษาจีน

邓肯就在这
咱们在这儿亲个小嘴儿 怎么样?
好 就这么办 我们不能在这里坐以待毙
洛奇 在这里转身
姑娘们 别乱动 邓肯在这
他开颅状态躺在这50分钟了
我就坐在这什么也不做?
在这里为了啥?
今晚你会留在这陪我吗?
在这里, 我的Kiril.
是的 , 我在这行有很好的名声
欢迎 进来 葛当全家都在这
在这里最重要的是 怎样对我们的儿子最合适…
你要来吗? 好吧, 那就待在这
我的父亲出生在这里的大山中
那就赶紧修好 太臭了, 就跟有个婊子死在这儿了似的
你好Leonid Semyonovich在这里么?
如果姐有老公; 姐现在就不会在这
我的家 农作物都在这
在这儿, 圣安东尼奥
臭死了 好像有个婊子死在这儿似的
你才是在这件事上一无建树的人
你们在这里保卫火车
你可以停在这
你呆在这儿 注意把风

ใส่ความเห็น