การตรวจสอบ ค้นหา ภาษาจีน

查 แปลว่า
(查 อ่านว่า chá)

การตรวจสอบ ค้นหา ภาษาจีน
สอบสวน ภาษาจีน 调
ตรวจ การตรวจจับ ภาษาจีน 检
พบว่า ค้นหา ค้นพบ ภาษาจีน
ตรวจสอบ(สินค้า) ภาษาจีน
การตรวจสอบ ตรวจสอบ ภาษาจีน 审
ค้นและตรวจสอบ สืบค้น ภาษาจีน 搜
สืบสวน สืบสาวราวเรื่อง ภาษาจีน 追
ค้นหา ตามหา ภาษาจีน
ค้นหา สืบหา ภาษาจีน
สืบสวน(คดี) ภาษาจีน 侦
สอบถาม การสอบสวน ภาษาจีน
โพลล์ สำรวจความคิดเห็น ภาษาจีน 民意调
ผลการสำรวจ ภาษาจีน 调结果

ตัวอย่างประโยค 查 ภาษาจีน

這些都是給我們的 噢
我做保险调
普裏德, 有的人看起來欠扁的樣子
理和我谈到复合的事
普裏德, 如果你喜歡的話可以一起去
理布朗太垃圾了 比利.威尔金斯, 说话注意点
這些不太重要 庫圖先生
理 你很年輕 可不能像老頭兒一樣 賴在這兒閒逛
再见
去看理布朗 我马上就来
你叫什么名字?你不是 调局的, 反正也无所谓
提供对方情报的人 一定了解我们的调作业
伊芳 伊芳 我是理·蘭 我們現在是合夥人了
我得检一下蹄子 看看结实不结实
我要你跟我保持联系, 撤戈顿的手下以及他们的家人。
我恰好有软件可以检一下
你有糖尿病理 这对你可没好处
關於什麼的調?
別這樣 別這樣 理 你我都知道
她們定期都有接受檢
但是檢完之後
你最後一次做檢是什麼時候
最後一次檢是在昨天
太牛逼了. 克! 我需要你

ใส่ความเห็น