อันนี้ สิ่งนี้ คนนี้ ภาษาจีน

这个 แปลว่า
(这个 อ่านว่า zhège)

อันนี้ สิ่งนี้ คนนี้ ภาษาจีน 这个
การแก้ไขปัญหานี้ แก้คดี ภาษาจีน 解决这个问题
ยุคนี้ ในยุคสมัยนี้ ภาษาจีน 这个时代
เพียงแค่นี้ ภาษาจีน 就这个
รู้เรื่องราว ภาษาจีน 知道这个故事
ถกปัญหา ภาษาจีน 讨论这个问题
ทำไมเป็นแบบนี้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ภาษาจีน 为什么这个
หมายเลขนี้ ภาษาจีน 这个数字

ตัวอย่างประโยค 这个 ภาษาจีน

公司很多人很不爽 因为我把这个客户交给你
洛奇·巴尔博亚? 没听过这个
这个是证书, 看
如果你不想让这个女人送死的话
我不知道 我为什么要冒这个
这个我也无能为力 女士 这是公定价 你最好现在签名
我希望有一天能看到这个
看看这个
这个拿出来 已经好了
这个小畜生在胡说八道!
我不穿这个 太小了
恕我直言 撒诺斯 你女儿弄出这个烂摊子
这个就很恐怖
我们穿越了大半个银河系才找回这个宇宙灵球
我现在是这个意思
老天, 你能不能闭嘴 我会告诉你们这个该死的故事的
如果我们讨论这个故事, 大家会听到
那你应该了解 我出这个价钱是在帮你们
这个该死的印第安人
你不能放弃那样的结果 你要重复这个过程, 得到确认
你做这个?
你可能需要这个
这个道理很简单
那你呢 你的工作怎么样 朱莉? 哦 这个
你要把这个客户转给别人做 ?

ใส่ความเห็น