ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

爸 แปลว่า
(爸 อ่านว่า bà)

พ่อ ภาษาจีน
พ่อ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 爸 ภาษาจีน

嗯, 我想和你說話
会怎么说?
至少等到你回来接你
, 那是一个非常好的位置
, 这是附近50英里内
我告诉过你们多少次了 我是个…
, 你在嗎?
我記得這條褲子很合身 是你
我知道 其实我们只是在家里
我加入是想让我引以为傲
會, , 他會來
, 你在吗?
200塊? 不是很貴啊, 老
Ian在… 别说话 Rex
你需要慢下来, !
你妈妈是地球人 但是你
你真像你
“老, 我想雕南瓜灯”
“老, 我想参加游行”
“老, 我希望妈妈还活着”
叫我鷹眼
叫我鹰眼
我兒子叫別人老
我儿子叫别人老
那时候的老租户
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. พ่อ ภาษาจีน
 2. เพียงแค่ เพิ่งจะ พอจะ ภาษาจีน
 3. พ่อ ภาษาจีน
 4. โลภ ไม่รู้จักพอ มักมาก ภาษาจีน
 5. พ่อ(เรียกแทนตัวเองของชายผู้สูงอายุ) ภาษาจีน
 6. ที่เพียงพอ พอ ภาษาจีน
 7. มองเห็น นึกดูแล้วก็พอจะรู้ ภาษาจีน
 8. พอ… ก็… ภาษาจีน
 9. พ่อฉัน พ่อของฉัน ภาษาจีน
 10. พอ เพียงพอ ภาษาจีน
Topics:
爸 พ่อ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น