ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

孩 แปลว่า
(孩 อ่านว่า hái)

เด็ก ภาษาจีน
เด็ก ภาษาจีน
หญิงสาว ภาษาจีน 女
เด็ก ภาษาจีน 小
เด็กชาย เด็กผู้ชาย ภาษาจีน 男
เด็กที่ดี เด็กดี ภาษาจีน 好
เด็กชาย เด็กน้อย ภาษาจีน 小男
สาวน้อย เด็กหญิงตัวเล็กๆ ภาษาจีน 小女
เด็กที่น่าสงสาร เด็กยากจน ภาษาจีน 可怜的
เด็ก ๆ ภาษาจีน
เด็กชาย ภาษาจีน 那个男
ลูก ภาษาจีน
เด็กสาว วัยสาว ภาษาจีน 年轻的女
สาวสวย โฉมงาม ภาษาจีน 美丽的女
ผู้ชายนิสัยไม่ดี ภาษาจีน 坏男
สูญเสียลูก ภาษาจีน 失去
นิสัยเด็กๆ ลักษณะเด็กๆ ประสาเด็ก ภาษาจีน 子气
สาวสวย ภาษาจีน 漂亮的女

ตัวอย่างประโยค 孩 ภาษาจีน

你捡来那子时我就告诉过你
看到阿波罗·奎迪让当地男有机会出赛
也许没有小会不同 , 但…
和姑娘睡觉 …和女约会, 是的
神父说, 你做了好事,
我有必要杀一个小女吗?
你怎么又和别的子打架了 宝贝?
坐我儿子旁边的小又打他又咬他
我们在子出生前一年结婚…
…被告须给付小 每月 四百元照顾养育费
如果你想做个大男
有没有一个女被绑架了?
克拉玛太太 , 你爱你的子吗 ?
我甚至沒見過這
对于那个女 你是一无所知 是吗?奥利弗
…要聆听子说话…
你和我們的子會老去
你们最好下决心处理掉
那你可以告诉他 自己的太太要生子了 丈夫却不在身旁陪伴
你不能再把我當小了 我長大了
真的吗 我的子才三岁
你知道我太太正在和我 打官 司争小监护权吗 ?
你知道怎麼形容穿短褲的小
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ยูนิเซฟ ภาษาจีน
 2. นิสัยเด็กๆ ลักษณะเด็กๆ ประสาเด็ก ภาษาจีน
 3. เด็กฝึกงาน ฝึกงาน ภาษาจีน
 4. เด็ก ๆ ภาษาจีน
 5. เด็กฝึกงาน แพทย์ฝึกหัด ภาษาจีน
 6. เด็กที่น่าสงสาร เด็กยากจน ภาษาจีน
 7. เด็ก ภาษาจีน
 8. เด็กฝึกงาน ฝึกงาน ภาษาจีน
 9. เด็กที่ดี เด็กดี ภาษาจีน
 10. เด็กและเยาวชน หนุ่มสาว ภาษาจีน
Topics:
孩 เด็ก ภาษาจีน

ใส่ความเห็น