ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

不会 แปลว่า
(不会 อ่านว่า bù huì)

ทีท่า ภาษาจีน 不会
ไม่อยู่คนเดียว ภาษาจีน 永远不会
ไม่ใช่แบบนั้น ภาษาจีน 不会
ไม่ขัดข้อง ภาษาจีน 不会崩溃

ตัวอย่างประโยค 不会 ภาษาจีน

我是个神职人员 我绝不会利用谎言来苟且偷生
不会太迟?
不会被烧掉了, 对不对?
谢谢 我们不会待太久 谢谢
正常人根本不会想吃别人!
以为不会受罚
别担心 , 不会留下什么疤痕
我才不会被一棵树和一只会说话的浣熊打败呢
不会被击败的
不会
别浪费口水了 我不会就这样签字
据我了解, 你会不会
不会要很久?
或许五年 不会比五年多
刀子不会说话 把刀给我
不会 , 我们只是好朋友
每月分期付款 不会很快花完
我可不会随便签字
伙计 你根本不会相信这的燃料有多贵
如果姐有老公; 姐现在就不会在这里
别怕;我不会为难你的
不会 , 我不能
…也许你就不会来打官司了
是的, 我不会说谎
不会有第二次机会
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
不会 ทีท่า ภาษาจีน

ใส่ความเห็น