สี่เหลี่ยม ภาษาจีน

方 แปลว่า
(方 อ่านว่า fāng)

สี่เหลี่ยม ภาษาจีน
สถานที่ ภาษาจีน 地
หนทาง ทาง ทางโน้น ภาษาจีน
วิธี วิธีการ ระเบียบวิธี ภาษาจีน
แง่มุม ภาษาจีน
ทิศทาง ภาษาจีน
ปรุงยา ภาษาจีน 配
ฝ่ายตำรวจ ภาษาจีน 警
ความไม่สะดวก อีหลุกขลุกขลัก ภาษาจีน 不便
ฝ่ายตรงกันข้าม ภาษาจีน 对
ภาคเหนือ ทางทิศเหนือ ภาษาจีน 北
วิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ ภาษาจีน 生活
สะดวกสบาย เปิดทางให้ ภาษาจีน 便
ลูกบาศก์ ภาษาจีน 立
อย่างเป็นทางการ เป็นทางการ ภาษาจีน 官
ทั้งสองฝ่าย ทั้งสองข้าง ภาษาจีน 双
ทิศใต้ ทิศใต้ ภาษาจีน 南
สมการ ภาษาจีน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ภาษาจีน 各
โครงการ ภาษาจีน
ที่อื่น ภาษาจีน 别的地
ศาลท้องถิ่น ศาลแขวง ภาษาจีน 地法院
ทิศทาง ภาษาจีน
ตะวันตก ภาษาจีน 西
แนวหน้า ข้างหน้า ภาษาจีน 前

ตัวอย่างประโยค 方 ภาษาจีน

我不知道 我躲的地看不到他的脸
亲爱的 这是唯一的
還好, 那是存錢的地
老實說, 我明天不便
你们喜欢哪种支付式?
他們很適合對
我們能去其他地嗎?
我想最危险的地
老实说, 我明天不便
是, 那是他出去時抽到我的地
反对 , 我要求庭上 阻止对律师骚扰证人
两个拳手步向擂台中央 看着对
我觉得这可不是最好的处理
听起来是个值得一去的好地
朝著太陽升起的地?
我之前在什麼地聽過他的名字? 亨德裏克·卡森
你一定没听过那个地
我们必须无情地予以打击 你建议啥法?
去个安全的地
他的家人知道那個地嗎?
你只是喜欢取笑地上(相对于中央)的人
来 我们离开这臭地
这是能获得信息的最好式了
现在我们要去我的地, 庆祝周年
是个摔跤手, 其把他捆起来扭送警

ใส่ความเห็น