ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

从 แปลว่า
(从 อ่านว่า cóng)

จาก ภาษาจีน
ไม่เคย ภาษาจีน 来没有
แต่ไหนแต่ไรมา ภาษาจีน
ไม่เคย ภาษาจีน
นับตั้งแต่ จาก ตั้งแต่ ภาษาจีน 自
จัดการ(ตามข้อกำหนด) ดำเนินการในด้านใดด้านหนึ่ง ภาษาจีน
จากจุดเริ่มต้น ตั้งแต่ต้น ภาษาจีน 一开始
การเชื่อฟังคำสั่ง การเชื่อฟัง ภาษาจีน 服
ตั้งแต่วัยเด็ก ภาษาจีน
การเชื่อฟังคำสั่ง การเชื่อฟัง ภาษาจีน 顺
ตั้งแต่นั้นมา ภาษาจีน 那以后
จาก… ระหว่าง… ภาษาจีน
ตั้งแต่นั้นมา ภาษาจีน
เชื่อฟัง คอยฟังคำสั่ง ภาษาจีน 听
แต่ก่อน เมื่อก่อน ภาษาจีน
ตั้งแต่ต้นจนจบ ภาษาจีน 头到尾
เริ่มจากตอนนี้ไป จากนี้ไป ภาษาจีน 现在开始
ตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มต้นใหม่ ภาษาจีน
กลิ้งออกไปจาก บินออกจาก ภาษาจีน 球

ตัวอย่างประโยค 从 ภาษาจีน

那时起 我就彻底觉醒了
那个印第安人怎么会你这儿把火车偷走
很显然, 你来没有吃过印度菜
我高中毕业
嗯, 花园里的橄榄树
我有 我史密斯学院毕业后…
一个死去的玛雅牧师那拿来的
五月开始到现在 还算不错
让我们钱开始吧
他们已经派人巴黎来了
你的墙上洗掉
来不向别人解释什么
让我这里开始切 观众们都可以看到
所以我才小就把你带在队里
你知道吗?我来没摸过枪
你不可能两次都那打出来 别想了
来没有运气
你把我家里 亲人手中偷走了
你的线人说她始至终就想着背叛我们!
“哈珊 葛当, 排水沟里来的男孩”
知道 但是没去过
字里行间读出点什么
但你不感兴趣
实际上 Aydin先生 我不知何说起
没听说过这样的事
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. การออกเดินทาง พิจารณาจากแง่ของ ภาษาจีน
 2. กลิ้งออกไปจาก บินออกจาก ภาษาจีน
 3. คั้น บีบ รีดจาก รีดไถ ภาษาจีน
 4. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ ภาษาจีน
 5. เริ่มจากตอนนี้ไป จากนี้ไป ภาษาจีน
 6. ลาออกจากตำแหน่งไปแล้ว ภาษาจีน
 7. จาก… ระหว่าง… ภาษาจีน
 8. ขับจากภายนอกเข้ามาภายใน ภาษาจีน
 9. ช่วยผู้อื่นให้พ้นจากอันตราย ภาษาจีน
 10. เสียชีวิตจากความตาย ตายโหง ภาษาจีน
Topics:
从 จาก ภาษาจีน

ใส่ความเห็น