ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

被 แปลว่า
(被 อ่านว่า bèi)

ผ้าห่ม ภาษาจีน
ผู้ถูกกล่าวหา จำเลย ภาษาจีน
ถูกตี ภาษาจีน
ถูกบังคับ ถูกบังคับให้ ภาษาจีน
ผ้านวม ภาษาจีน
ตัดสินลงโทษ ถูกลงโทษ ภาษาจีน 定罪
ได้รับอนุญาต ได้รับอนุญาตให้ ภาษาจีน 允许
ไม่สนใจใยดี ภาษาจีน 忽视
สิ้นฤทธิ์ เสียที ภาษาจีน 征服
แตก หัก เยิน ภาษาจีน 打破
ถูกบิดเบือน เสียรูปทรง ภาษาจีน 扭曲
ถูกมองเห็น ภาษาจีน 看到
รับสมอ้าง ภาษาจีน 称为
กำลังถูกใช้งาน ภาษาจีน 使用
ขุ่นเคือง ไม่พอใจ ภาษาจีน 冒犯
ลดลง อ่อนแอลง ภาษาจีน 削弱
ผ้าห่ม ผ้านวม ภาษาจีน
ถูกรบกวน หัวปั่น ภาษาจีน 干扰
ถูกยกเลิก ถูกเพิกถอน ภาษาจีน 撤销
ที่ถูกยึด ริบ ภาษาจีน 没收
ที่ถูกตัดออก ถูกกำจัดออกไป ภาษาจีน 淘汰
ถูกขังคุก ที่ถูกคุมขัง ภาษาจีน 监禁
ถูกปรับ ภาษาจีน 罚款
ถูกทำให้อับอาย เป็นคนต่ำต้อย ภาษาจีน 羞辱
ได้รับการพิจารณา ภาษาจีน 考虑

ตัวอย่างประโยค 被 ภาษาจีน

到最后 你的土地还是会征收
便压缩成为了浓缩的锭块
它卻這個國家給踐踏了
奎尔 我困住了 我到不了米兰号那里
不会烧掉了, 对不对?
“两人死亡 四人抓”
一旦电池拆下来了
我告訴您 我主演的愛米麗 觀眾都感動得嚎啕大哭了
镇上的人已经你的抢劫行动吓破了胆
他就像一匹野马一样 是不可能驯服的
換作自己折磨是什麼感覺?
如果你那样打阿波罗·奎迪 我们会拉去坐牢
女王包围了
我才不会一棵树和一只会说话的浣熊打败呢
我不会击败的
爱恩斯坦逐出校两次
为了不邓肯的人发现 我们得小心防备
这是拳王首次击倒地上
告须给付小孩 每月 四百元照顾养育费
这样的清单已经制定出来了
在座的市民們為了保衛祖國所付出的一切不會忘記
一定是誤會 我是邀請的
有没有一个女孩绑架了?
然後把你送到曝光的斯塔登島瘋人院去
奎迪在第一回合击倒 然后强势反攻
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ผ้าห่ม ภาษาจีน
  2. ผ้าห่ม ผ้านวม ภาษาจีน
被 ผ้าห่ม ภาษาจีน

ใส่ความเห็น