เทคนิค ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมด คลิกเลย!

术 แปลว่า
(术 อ่านว่า shù)

ศิลปะ ภาษาจีน 艺
เทคนิค ภาษาจีน
เทคโนโลยี ภาษาจีน 技
ศิลปิน ภาษาจีน 艺
การผ่าตัด ศัลยกรรม ภาษาจีน 手
มายากล ภาษาจีน 魔
เวทมนตร์ คาถา ภาษาจีน 巫
ศิลปะการต่อสู้ ศิลปะการป้องกันตัว ภาษาจีน 武
งานศิลปะร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัย ภาษาจีน 当代艺
ช่างเทคนิค ภาษาจีน 技
การสนับสนุนทางเทคนิค ภาษาจีน 技支持
เล่นแร่แปรธาตุ การเล่นแร่แปรธาตุ ภาษาจีน 炼金
คณิตศาสตร์ ภาษาจีน 算
วิจิตรศิลป์ ศิลปะ ภาษาจีน 美
กรมศิลปากร แผนกศิลปะ ภาษาจีน 美
ศิลปะการแสดง ภาษาจีน 表演艺

ตัวอย่างประโยค 术 ภาษาจีน

他们要我当助理艺指导 所以肯尼说 :
我们的艺现在很缺搬运工
你 你有创造力 是个艺
那你像个炼金师似的 缝缝补补 不累吗?
活在艺和精神世界中
我们得赔偿那个人的手费还有抚恤金
那上面充满了技
到了万一的时候, 姐姐不是还有自豪的料理技
谁的麻烦? 我们艺
事实上我们艺的麻烦在于…..
要去袭击卖画的艺家市场
那些艺家们是个大问题; 我们必须尽快解决
要有耐力和技支持三回合
身体进行过手改造 并被训练为活武器
从技上来讲, 它是属于村子的
在这里, 烹饪不再是一门艺
我在大厅看到贝蒂了, 她有点歇斯底里 你肯定在随便做手
我忘在手室了
我是个生物化学家 是个技人员
这是艺, 看得懂吗?
他做了两次手 两次
我就在那边艺
这个人做了大规模的整型手
我们发现他做过整型手
整型手?我不懂
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Site Icon

ภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

เรียนภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์จำเป็นกว่า 10000 คำ พร้อมประโยคภาษาจีนกว่า 300,000 ตัวอย่างภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไรมีคำตอบ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes