ข้างใน เข้าที่ ใน ภาษาจีน

在 แปลว่า
(在 อ่านว่า zài)

ข้างใน เข้าที่ ใน ภาษาจีน
ตอนนี้ ภาษาจีน 现
ในการนี้ อันว่า ภาษาจีน
ถูกคอกัน ด้วยกัน ร่วมกัน ภาษาจีน 一起
ที่นั่น ภาษาจีน 那里
กำลัง ในขณะที่ ภาษาจีน 正
ด้วย ยัง ภาษาจีน 还
ดำรงอยู่ มีอยู่ ภาษาจีน 存
ไม่อยู่ ภาษาจีน 不
อยู่กับที่ ภาษาจีน 留
ไม่แคร์ ไม่สนใจ ภาษาจีน 不
ก็อยู่ที่ แยแส ภาษาจีน
อยู่บ้าน อยู่ที่บ้าน ภาษาจีน
โชคดี เคราะห์ดี ภาษาจีน 好
ออกหน้า ภายภาคหน้า ภาษาจีน 前面
ศัพท์ใช้เรียกตัวเองด้วยความถ่อมตัว ภาษาจีน
ใส่ใจ สนใจ ภาษาจีน
จริงๆ ซื่อๆ จริงใจ ภาษาจีน 实
ขึ้นศาล ขึ้นโรงขึ้นศาล ภาษาจีน 法庭上
ทำตัวอิสระ สบาย ภาษาจีน 自
ในอาหาร การรับประทานอาหาร ภาษาจีน
ทุกหนทุกแห่ง ภาษาจีน
อยู่ด้านหลัง ถอยหลัง ภาษาจีน 后面
จนถึงตอนนี้ จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งบัดนี้ ภาษาจีน 到现为止
นึก(ในใจ) ภาษาจีน 我心中

ตัวอย่างประโยค 在 ภาษาจีน

火车头里
我的餐厅
我的发圈哪里?马希拉!
拳王不是最佳状态
听着 邓肯 我警告你
邓肯就这里
咱们这儿亲个小嘴儿 怎么样?
有 , 我现是纽约一家 运动服装的设计师
但我海滩正修建一间夏季别墅
我们放冷藏室 所以…
我也很喜欢他 但是他现太过份了
费城令我充满爱国情绪
身上 对了
我們總是回答愚蠢的問題
我告诉过你餐厅喝果汁 不准再把东西带到这里
圈养后面的园子里
希望你不介意睡地板上
就是現
凱迪現
好 就这么办 我们不能这里坐以待毙
这是问题所
弗兰克还好吧? 他哪里?
水面上漂浮
想象一下它们并排一起的样子 把它们折叠一起, 就像一对恋人
我现知道了

ใส่ความเห็น