คือคุณ เป็นคุณ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

是你 แปลว่า
(是你 อ่านว่า shì nǐ)

คือคุณ เป็นคุณ ภาษาจีน 是你

ตัวอย่างประโยค 是你 ภาษาจีน

这间屋不是你一个人的
是你啊 白痴
要不是你想单枪匹马地跟他们拼命
那就是你的问题了
要我是你的话 就会小点声 指控者
是迪柏的东西 这已不是你的储物柜
是切南瓜的, 不是你。我保证
但其實要是你出事
是你觉得我是真对那种女人感兴趣 那…
今天可能是你的幸运日
我需要的只是你對我有禮貌
这些都是你自己做的吗?
还有什么是你小时候没有的 ?
是你去那必須要打扮得好一點 他們會知道…
好 , 不是你打就是我打
当你回来的时候, 我就是你的夏娃
夫人我希望, 我是你的围巾
我不再是你的奴隶了!
我記得這條褲子很合身 是你爸的
是你必須去, 這很重要 必須要面對一些事情
不敢相信這真是你
我看到了 可为什么是你来驾驶 出什么事了
是你绑架了我 老兄
你不能花掉它 不是你的, 也不是银行的
韦特摩那场是你做助手的?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. มันเป็น คือ ภาษาจีน
  2. สิ่งที่แปลกคือ ที่แปลกคือ ภาษาจีน
  3. ที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ภาษาจีน
是你 คือคุณ เป็นคุณ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น