ตามที่ เนื่องจาก มูลเหตุ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

因 แปลว่า
(因 อ่านว่า yīn)

ตามที่ เนื่องจาก มูลเหตุ ภาษาจีน
เพราะ ภาษาจีน
เหตุผล ภาษาจีน 原
ดังนั้น เพราะฉะนั้น จึง ด้วยเหตุที่ ภาษาจีน
เฮโรอีน ผงขาว ภาษาจีน 海洛
ปัจจัย ภาษาจีน
โคเคน(ยาเสพย์ติดชนิดหนึ่ง) ภาษาจีน 可卡
ยีน ลักษณะทางพันธุกรรม ภาษาจีน 基
คาเฟอีน ภาษาจีน 咖啡
กรรม ภาษาจีน 果报应
เพราะว่ามันเป็น เพราะมันเป็น ภาษาจีน 为它是
สาเหตุและผลกระทบ ภาษาจีน
เหตุไร เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุไร ภาษาจีน 是什么原
อินเทอร์เน็ต ภาษาจีน 特网
พันธุวิศวกรรม ภาษาจีน 基工程

ตัวอย่างประโยค 因 ภาษาจีน

公司很多人很不爽 为我把这个客户交给你
為我們要繼續讓你接受教育
我来是为我关心乔安娜
看看這張為縱慾過度而導致早衰
今天是周六 , 所以很少人来 为他们都放假了
或许是为他真的很厉害 我不知道
好吧 也許我能此成為某些商品的代言人
为死亡是存在的
为我不肯原谅你们
而現在 為我 你什麼都沒有了
而引發反叛軍和全世界的擔憂
為我沒聞到
我必须结束我而发生的这一切
由于明显的原
用牛肝菌, 为这…
为光是人类
为这里的人不喜欢吃那些东西
這也是他離開他太太的原
正好是我用的那種
为我在想
为我也在场
为你知道是谁放的火, 不是吗?
為這是蘭太太的彩票
此, 你要付出代價
此, 我們必須充分利用我們的生命
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. เท่าที่ ตามที่ ภาษาจีน
  2. บนพื้นฐานของ รากฐาน ตามที่… ภาษาจีน
  3. ตามที่ผู้อื่นกล่าวหรือรายงาน ภาษาจีน
  4. ตามที่ ตาม ภาษาจีน
  5. ตาม ตามที่ ในแง่ของ ภาษาจีน
因 ตามที่ เนื่องจาก มูลเหตุ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น