ใส่ ปลกปล่อย ภาษาจีน

放 แปลว่า
(放 อ่านว่า fàng)

ใส่ ปลกปล่อย ภาษาจีน
ปลง ทิ้งทวน วางข้อ วางลง ภาษาจีน
มั่นใจได้ มั่นใจได้ว่า ภาษาจีน
ยอมแพ้ ภาษาจีน
ผ่อนคลาย ภาษาจีน
การปลดปล่อย การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ภาษาจีน 解
ปลดปล่อย ภาษาจีน 释
ตด ผายลม ภาษาจีน
เปิด ภาษาจีน 开
ขยาย ซูมเข้า ภาษาจีน
ปล่อยมือ วางมือ ภาษาจีน
จุดไฟ ภาษาจีน
การแผ่รังสี ภาษาจีน
เนรเทศ ภาษาจีน 流
หลงระเริง ตามใจ ภาษาจีน
ปล่อยไป หลุดมือ หลุดปาก ปล่อยทิ้ง ภาษาจีน 手吧
เบ่งบาน ภาษาจีน 绽
กำเริบเสิบสาน ภาษาจีน
ออกอากาศ ภาษาจีน 播
มอบให้ แจกจ่าย ประทาน ภาษาจีน 发
ลดภาวะเงินเฟ้อ ลดความพองโตลง ภาษาจีน
วาง วางไว้ ภาษาจีน
ปล่อยหนี ภาษาจีน
การกระจายอำนาจ ภาษาจีน 下
เครื่องเล่น ผู้เล่น ภาษาจีน 播

ตัวอย่างประโยค 放 ภาษาจีน

松点!
我们在冷藏室 所以…
你还把它到处乱?
欢呼吧 弃你们那些
立即下装置 回到牢房里
今天是周六 , 所以很少人来 因为他们都假了
阿雷, 感激不够多
我一条生路
我们要把它们在湖边
要是这样 也许他们会把她
全部靠墙站 手不准进口袋里
《春之祭》不是更合適嗎?
但有自动贩卖机 进去一个铜板…
还是不开给所有人…你知道我的意思?
好的 洛奇 暂时过鲍伯吧
一旦纵自己 就无法停止
下那条腿 回你的牢房去!
我们的任务是解
我们很高兴吧 ! 妈咪把平底锅在 ?
因为你知道是谁的火, 不是吗?
…是个妇女解者 我想这是她们一手导演的
下她!下她
把它置到这种设备里
他在那里了粒钉
我帮你好 彼得

ใส่ความเห็น