เป็นครั้งแรก ก่อน แต่ก่อน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

先 แปลว่า
(先 อ่านว่า xiān)

นาย คุณชาย ภาษาจีน
เป็นครั้งแรก ก่อน แต่ก่อน ภาษาจีน
สิ่งสําคัญที่สุด เหนือสิ่งอื่นใด ภาษาจีน 首
แบบอย่าง ภาษาจีน
อันดับแรก ภาษาจีน
ผู้พยากรณ์ ศาสดา ภาษาจีน
ก่อนอื่นต้อง ภาษาจีน 得
ก้าวหน้า มีความก้าวหน้า ภาษาจีน
บรรพบุรุษ เทือกเถาเหล่ากอ ภาษาจีน 祖
ผู้ริเริ่ม ประโคม ภาษาจีน
ล่วงหน้า ภาษาจีน 事
เดิม แต่ก่อน ภาษาจีน 原
นำ นำหน้า ภาษาจีน 领
เริ่ม เป็นผู้นำ ภาษาจีน 率
ผู้นำ(ในการทำการใดการหนึ่ง) ผู้บุกเบิก ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 先 ภาษาจีน

是的, 但请燻过那些霜
克拉玛生 , 回答问题
我想找人谈谈比较好
下次你再来 最好打声招呼
生們, 我…
天啊 杰西生 他真是可爱
克朗生 你的行李票呢
洛伊 不要印
但是生 你们一公亩只出一块钱 我可是花了一公亩十五块钱买下来的
这位是豪尔生 威尔 他叫汤玛斯·豪尔 是我们的好朋友
但首要问洛奇 你怎么会来到冷藏库训练的?
克拉玛生 你录取了 , 恭喜
我跟你说过 杰西
克拉玛生 你有没有误了截稿日 ?
我是维姬·安德森 克朗
好的 我走 好吗?
麦考伊生有话要说 他要把赏金加倍
我弄完了, 奧德曼生, 祝你好運
詹姆斯生?
這些不太重要 查庫圖
生和我来
但我要看看那个有进取心的年轻人
我穿著制服 不能反擊
生未經妻子同意
克拉玛生 , 我很欣赏
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. กลุ่ม บล็อก ก้อน ภาษาจีน
 2. แบบอย่าง ล(ที่มีมาก่อน) กรณี ภาษาจีน
 3. ก่อน ก่อนที่ ภาษาจีน
 4. ก้อนน้ำแข็ง ภาษาจีน
 5. ก่อนเสียชีวิต เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ภาษาจีน
 6. เมื่อวานก่อน วันก่อนเมื่อวาน ภาษาจีน
 7. ก่อนวัยอันควร เร็วเกินไป ภาษาจีน
 8. ช่วงก่อนเหตุการณ์ วันก่อนวันหยุด ภาษาจีน
 9. ก่อนแล้ว ตั้งนานแล้ว ภาษาจีน
 10. ก่อนวัน เมื่อวันก่อน ภาษาจีน
先 เป็นครั้งแรก ก่อน แต่ก่อน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น