เป็นครั้งแรก ก่อน แต่ก่อน ภาษาจีน

先 แปลว่า
(先 อ่านว่า xiān)

นาย คุณชาย ภาษาจีน
เป็นครั้งแรก ก่อน แต่ก่อน ภาษาจีน
สิ่งสําคัญที่สุด เหนือสิ่งอื่นใด ภาษาจีน 首
แบบอย่าง ภาษาจีน
อันดับแรก ภาษาจีน
ผู้พยากรณ์ ศาสดา ภาษาจีน
ก่อนอื่นต้อง ภาษาจีน 得
ก้าวหน้า มีความก้าวหน้า ภาษาจีน
บรรพบุรุษ เทือกเถาเหล่ากอ ภาษาจีน 祖
ผู้ริเริ่ม ประโคม ภาษาจีน
ล่วงหน้า ภาษาจีน 事
เดิม แต่ก่อน ภาษาจีน 原
นำ นำหน้า ภาษาจีน 领
เริ่ม เป็นผู้นำ ภาษาจีน 率
ผู้นำ(ในการทำการใดการหนึ่ง) ผู้บุกเบิก ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 先 ภาษาจีน

是的, 但请燻过那些霜
克拉玛生 , 回答问题
我想找人谈谈比较好
下次你再来 最好打声招呼
生們, 我…
天啊 杰西生 他真是可爱
克朗生 你的行李票呢
洛伊 不要印
但是生 你们一公亩只出一块钱 我可是花了一公亩十五块钱买下来的
这位是豪尔生 威尔 他叫汤玛斯·豪尔 是我们的好朋友
但首要问洛奇 你怎么会来到冷藏库训练的?
克拉玛生 你录取了 , 恭喜
我跟你说过 杰西
克拉玛生 你有没有误了截稿日 ?
我是维姬·安德森 克朗
好的 我走 好吗?
麦考伊生有话要说 他要把赏金加倍
我弄完了, 奧德曼生, 祝你好運
詹姆斯生?
這些不太重要 查庫圖
生和我来
但我要看看那个有进取心的年轻人
我穿著制服 不能反擊
生未經妻子同意
克拉玛生 , 我很欣赏

ใส่ความเห็น