แน่นอน ใช่ แต่ แต่ทว่า ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

然 แปลว่า
(然 อ่านว่า rán)

แน่นอน ใช่ แต่ แต่ทว่า ภาษาจีน
แล้วก็ แล้ว ภาษาจีน
แน่นอน ภาษาจีน 当
ในทันที ทันใดนั้น เดี๋ยวนั้น โดยฉับพลัน ภาษาจีน 突
ธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ ภาษาจีน 自
แม้ว่า แต่กระนั้น ภาษาจีน 虽
มิฉะนั้น ภาษาจีน 不
ชัดเจน เห็นได้ชัดว่า ภาษาจีน 显
โดยไม่ได้คาดคิด คาดไม่ถึง ภาษาจีน 竟
ในเมื่อ… ภาษาจีน 既
นั่นเองค่ะ นั่นเอง ภาษาจีน 果
ไม่นึกเลยว่า… คาดไม่ถึง ภาษาจีน 居
ยังคง ภาษาจีน 仍
เหนือธรรมชาติ ภาษาจีน 超自
แน่นอน เป็นแม่นมั่น เป็นอันว่า ภาษาจีน 当可以
แต่ทว่า อย่างไรก็ตาม ภาษาจีน
ยังคง เหมือนแต่ก่อน ภาษาจีน 依
โดยบังเอิญ ตามยถากรรม เผอิญ ภาษาจีน 偶
เป็นธรรมชาติ ภาษาจีน 很自
อย่างเปิดเผย เปิดเผย ภาษาจีน 公
โดยธรรมชาติ ภาษาจีน 天
จำเป็นต้อง อย่างแน่นอน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ภาษาจีน 必
สุขสงบ อย่างปลอดภั ภาษาจีน 安
ผลีผลาม บุ่มบ่าม ภาษาจีน 贸
อย่างยินดี ภาษาจีน 欣

ตัวอย่างประโยค 然 ภาษาจีน

可以
你这家伙 怎么突变成什么大圣人了?
你當
450, 不我走
你有話要說, 說吧!
没有排名内的选手
后我们会到达飞行甲板
怎么缅怀过去?
后他升官了
你居够胆那么早打来! 再见
你仍這麼覺得嗎?
我們靠近才恍大悟
大家准备好了吗? 等到我说开门 你就开门 后躺下来
后说 “ 爹地 , 你真的瘦好多”
後…
很显, 你从来没有吃过印度菜
我不敢相信我竟在听一只仓鼠的指挥
写下来 , 后看一看
你可能不會死
揉成小球, 後扔進海裏
我還沒想過 事情發生的太突
甚至自己也茫不知
那是当
我需要助手 我需要自愿者 当枪法要很好
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. แต่ทว่า แต่ ภาษาจีน
  2. แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ แต่คราวนี้ ภาษาจีน
  3. ชาบาร์(บาร์ที่มีแต่น้ำชา) ภาษาจีน
  4. แต่น่าเสียดายที่ อับ ภาษาจีน
  5. แต่ ภาษาจีน
  6. แค่เท่านั้น แต่ เพียงแต่ว่า ภาษาจีน
  7. แต่ แต่ว่า ภาษาจีน
  8. แต่ ภาษาจีน
然 แน่นอน ใช่ แต่ แต่ทว่า ภาษาจีน

ใส่ความเห็น