แน่นอน ใช่ แต่ แต่ทว่า ภาษาจีน

然 แปลว่า
(然 อ่านว่า rán)

แน่นอน ใช่ แต่ แต่ทว่า ภาษาจีน
แล้วก็ แล้ว ภาษาจีน
แน่นอน ภาษาจีน 当
ในทันที ทันใดนั้น เดี๋ยวนั้น โดยฉับพลัน ภาษาจีน 突
ธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ ภาษาจีน 自
แม้ว่า แต่กระนั้น ภาษาจีน 虽
มิฉะนั้น ภาษาจีน 不
ชัดเจน เห็นได้ชัดว่า ภาษาจีน 显
โดยไม่ได้คาดคิด คาดไม่ถึง ภาษาจีน 竟
ในเมื่อ… ภาษาจีน 既
นั่นเองค่ะ นั่นเอง ภาษาจีน 果
ไม่นึกเลยว่า… คาดไม่ถึง ภาษาจีน 居
ยังคง ภาษาจีน 仍
เหนือธรรมชาติ ภาษาจีน 超自
แน่นอน เป็นแม่นมั่น เป็นอันว่า ภาษาจีน 当可以
แต่ทว่า อย่างไรก็ตาม ภาษาจีน
ยังคง เหมือนแต่ก่อน ภาษาจีน 依
โดยบังเอิญ ตามยถากรรม เผอิญ ภาษาจีน 偶
เป็นธรรมชาติ ภาษาจีน 很自
อย่างเปิดเผย เปิดเผย ภาษาจีน 公
โดยธรรมชาติ ภาษาจีน 天
จำเป็นต้อง อย่างแน่นอน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ภาษาจีน 必
สุขสงบ อย่างปลอดภั ภาษาจีน 安
ผลีผลาม บุ่มบ่าม ภาษาจีน 贸
อย่างยินดี ภาษาจีน 欣

ตัวอย่างประโยค 然 ภาษาจีน

可以
你这家伙 怎么突变成什么大圣人了?
你當
450, 不我走
你有話要說, 說吧!
没有排名内的选手
后我们会到达飞行甲板
怎么缅怀过去?
后他升官了
你居够胆那么早打来! 再见
你仍這麼覺得嗎?
我們靠近才恍大悟
大家准备好了吗? 等到我说开门 你就开门 后躺下来
后说 “ 爹地 , 你真的瘦好多”
後…
很显, 你从来没有吃过印度菜
我不敢相信我竟在听一只仓鼠的指挥
写下来 , 后看一看
你可能不會死
揉成小球, 後扔進海裏
我還沒想過 事情發生的太突
甚至自己也茫不知
那是当
我需要助手 我需要自愿者 当枪法要很好

ใส่ความเห็น