แถว คอลัมน์ ภาษาจีน

列 แปลว่า
(列 อ่านว่า liè)

แถว คอลัมน์ ภาษาจีน
อนุกรม ชุด ภาษาจีน 系
แสดงรายการ ลงรายการ ภาษาจีน
เรียงลำดับ ภาษาจีน 排
จัดเป็นรายการ จัดเป็นตาราง ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 列 ภาษาจีน

载着武装护卫队的火车会到这里来
你所要做的就是劫持那火车
反对 , 庭上 , 我要求 原告律师最后一句不入记录
有一火车会到埃斯佩兰萨镇
我老婆?可能在美容; 但其现在宁格勒
因为你们针对马克.惠特克 比针对那个安德斯来得容易
银河护卫队还会在后续系里登场
谢谢。 我很感谢你加入我们的行
让我看看捐款和花销
你没有捐款表吗?
没有表?
发票必须要分别数好 清楚
为7.62毫米 是来自苏联托卡夫的TT 33
好吧, 史巴克, 我陪你玩(星艦系的尖耳瓦肯人)
好极了;宁格勒的天气怎样? 抱歉
我們在等穿梭
開往地球的車還有一小時發車
都是因為建了宇宙
他死後 在奧林匹斯山加入其父的行
安德!
约瑟夫葛布林总统 也在出席之
小伙子想得还挺美 他这么想也没错, 那是赛坦 布斯
我是受到米克和 杜威恩.安德斯指挥的
由乔治高尼 布塔尼的前自由泳亚军

ใส่ความเห็น