แถว คอลัมน์ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมด คลิกเลย!

列 แปลว่า
(列 อ่านว่า liè)

แถว คอลัมน์ ภาษาจีน
อนุกรม ชุด ภาษาจีน 系
แสดงรายการ ลงรายการ ภาษาจีน
เรียงลำดับ ภาษาจีน 排
จัดเป็นรายการ จัดเป็นตาราง ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 列 ภาษาจีน

载着武装护卫队的火车会到这里来
你所要做的就是劫持那火车
反对 , 庭上 , 我要求 原告律师最后一句不入记录
有一火车会到埃斯佩兰萨镇
我老婆?可能在美容; 但其现在宁格勒
因为你们针对马克.惠特克 比针对那个安德斯来得容易
银河护卫队还会在后续系里登场
谢谢。 我很感谢你加入我们的行
让我看看捐款和花销
你没有捐款表吗?
没有表?
发票必须要分别数好 清楚
为7.62毫米 是来自苏联托卡夫的TT 33
好吧, 史巴克, 我陪你玩(星艦系的尖耳瓦肯人)
好极了;宁格勒的天气怎样? 抱歉
我們在等穿梭
開往地球的車還有一小時發車
都是因為建了宇宙
他死後 在奧林匹斯山加入其父的行
安德!
约瑟夫葛布林总统 也在出席之
小伙子想得还挺美 他这么想也没错, 那是赛坦 布斯
我是受到米克和 杜威恩.安德斯指挥的
由乔治高尼 布塔尼的前自由泳亚军
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. คอลัมน์ ภาษาจีน
Site Icon

ภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

เรียนภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์จำเป็นกว่า 10000 คำ พร้อมประโยคภาษาจีนกว่า 300,000 ตัวอย่างภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไรมีคำตอบ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes