ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

看见 แปลว่า
(看见 อ่านว่า kànjiàn)

ดู เห็น ภาษาจีน 看见

ตัวอย่างประโยค 看见 ภาษาจีน

看见他了
我想你帮忙 你都看见她有病
我们知道你在里面 我们能看见你哦
看见吗? 没事的 可以那样弯
当然大概有一年半的时间 我没有看见他们在一起…
是的 你喝了 我刚看见
看见了吧 人们不会记得你 只会记得你的名声
看见了?真是无法忍受
然后有一次 我看见了这个人 我觉得一切都错了
看见两个人影 是你们吗
我们能看见树木 河流 牧场
我不想让你看见我们这样
看见这些事
看见了么… Sam 快上车!
-我看见爸爸了 -别拿那枪对着我
看见是什么吗? 森乐冻肉公司…
这样就没有人能看见你的餐厅
他打到我头破血流 你看见这疤痕吗?
看见吗? 那是旧伤口
他没有看见你 你能遮挡一下我吗
老天, 真是抱歉, 我没看见你, 是个意外
看见球你就挥棒击球, 猛男 别, 等等
谁说我喜欢他? 我看见你讨好他
打扰一下 对不起, 我没看见
也许比尔看见了, 所以找警察来盘问我
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. มอง ดู ภาษาจีน
 2. ดู ภาษาจีน
 3. ดูคุ้นๆ ภาษาจีน
 4. เห็นได้อย่างชัดเจน ดูชัดเจนยิ่งขึ้น ภาษาจีน
 5. ชม ดู ภาษาจีน
 6. ดูทีวี ดูโทรทัศน์ ภาษาจีน
 7. ดู ลองดู ภาษาจีน
 8. ดู ภาษาจีน
 9. เห็น ดู ภาษาจีน
看见 ดู เห็น ภาษาจีน

ใส่ความเห็น