งานฌาปนกิจศพ ภาษาจีน

葬 แปลว่า
(葬 อ่านว่า zàng)

งานฌาปนกิจศพ ภาษาจีน
งานศพ ภาษาจีน
ฝัง ฝังศพ ภาษาจีน 埋
ฝังศพ ภาษาจีน 下
เผาศพ การเผาศพ ภาษาจีน 火
เมรุ ฌาปนสถาน ภาษาจีน 火

ตัวอย่างประโยค 葬 ภาษาจีน

將他從十字架上抬下來 安在山洞
你會參加我的禮嗎, 約翰?
他只在結婚的時候穿過 他想留著禮穿
你说过这是你的礼?
我把我妻子下了 孤身一人了
我會回來參加
那是我的
你这是在送机遇, 如果你继续逃班……
以出席 尼尔森瓦格史塔夫的
我會錯過殺我的人的禮嗎?
也許你不想逗留, 這是你的
醫生, 禮完了
為什麼禮之後還是這樣?
艾迪·布莱克的礼就在今天
在雨中被埋
她湿冷的拥抱已让我摆脱身大海的命运
他们举行了一次象征性的
没有尸体可以埋
揭发我, 你就会送这么多的人死所带来的和平
我很久之前就把脆弱埋
他們就在你身後埋我爸爸
教堂。 我们必须现在就做。
我埋了痛苦
如果他穿著這個下 那就直接進天堂了

ใส่ความเห็น