บ้าง ส่วนหนึ่ง ค่อนข้าง ภาษาจีน

些 แปลว่า
(些 อ่านว่า xiē)

บ้าง ส่วนหนึ่ง ค่อนข้าง ภาษาจีน
เหล่านี้ ภาษาจีน 这
เหล่านั้น บรรดา ภาษาจีน 那
บางส่วน บาง ภาษาจีน 一
บางส่วน ภาษาจีน 有
บางคน ภาษาจีน 有
เพียงแค่นี้ ภาษาจีน 就这
บางอย่าง ภาษาจีน 某
ปัญหาบางอย่าง บางประเด็น ภาษาจีน 一问题
นิดหน่อย ภาษาจีน
ใครบ้าง อะไรบ้าง สิ่งใดบ้าง ภาษาจีน 哪
จำนวนมาก มากมาย ภาษาจีน 好
บางแง่มุม บางวิธี บางประการ ภาษาจีน 某方面
วันนี้ ภาษาจีน 这日子

ตัวอย่างประโยค 些 ภาษาจีน

是的, 但请先燻过那
如果你给我们找椅子来坐
都是給我們的 噢 查理
我會收拾那混蛋的
欢呼吧 放弃你们那
我们在等的时候要做什么?
你早期的一同伴
好吧 也許我能因此成為某商品的代言人
我需要一炸药
但后来我得到一帮助…
哦, 總是能拿給樂施會
時候, 世界變得越來越大
而且我妈明天早上会来看到这她会脑溢血的
就停在那棕榈树旁边
人甚至会为了五千美元把自己的母亲给杀了
哦, 对不起, 约翰早时候打电话 说有关卖地毯的人
保留你的那生活細節嗎?
有一在那裏
感覺要好
别让那舞女跑了
他應該說什麼?
你為什麼告訴我們這?
副警长真该死
一旦我们到达地面 这都不是问题
浪濤…和一其他的特徵

ใส่ความเห็น