ระฆัง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมด คลิกเลย!

铃 แปลว่า
(铃 อ่านว่า líng)

ระฆัง ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 铃 ภาษาจีน

找你的, 俩声 那到底是谁?
, 你在画什么?
真是谢谢你了, 浦野
什么叫谢谢你啊, 浦野
可真是温柔啊
!角度再放低一点
, 水原哲君每天都有去学校吗?
真不愧是
画的真棒啊
浦野
姐姐要嫁到远方了吗?
, 快回家吧!
, 你芳龄多少了
, 稍微过来一下
我说小!你在哪里脱衣服啊!
我的腿脚不太方便, 多指教了, 小
对了,
北条
我是浦野, 你好啊
阿姨, 请给我线
, 去领东西吗?
, 你回去广岛如何啊
岛城守阁 浦野
我说!!是时候给我起来了!
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ระฆัง กระดิ่ง ภาษาจีน
Site Icon

ภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

เรียนภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์จำเป็นกว่า 10000 คำ พร้อมประโยคภาษาจีนกว่า 300,000 ตัวอย่างภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไรมีคำตอบ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes