ที่ผ่านมา ก่อนหน้า ก่อนหน้านี้ มาแล้ว ภาษาจีน

前 แปลว่า
(前 อ่านว่า qián)

ที่ผ่านมา ก่อนหน้า ก่อนหน้านี้ มาแล้ว ภาษาจีน
ก่อนหน้านี้ ก่อนที่ แต่ก่อน ภาษาจีน 以
ก่อน ก่อนที่ ภาษาจีน 之
ต่อหน้า เบื้องหน้า ภาษาจีน 面
ขณะนี้ ปัจจุบัน เวลานี้ (หมายถึงขณะที่พูด) ภาษาจีน 目
ข้างหน้า ไปข้างหน้า ภาษาจีน 向
ล่วงหน้า ความก้าวหน้า ภาษาจีน 提
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นานมาแล้ว ภาษาจีน 很久以
ด้านหน้า ภาษาจีน
ข้างหน้า ไปข้างหน้า ภาษาจีน
ออกหน้า ภายภาคหน้า ภาษาจีน 在
ไปที่ ก้าวไปข้างหน้า รุดหน้าไป ภาษาจีน
ข้อสันนิษฐาน ภาษาจีน
มองไปข้างหน้า ภาษาจีน 向
เดินหน้าต่อไป ก้าวต่อไป ภาษาจีน 继续
ต่อหน้าต่อตา ภาษาจีน 眼
แถวหน้ากระดาน ภาษาจีน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนประวัติศาสตร์ ภาษาจีน 史
ก่อนนี้ ก่อนหน้านี้ ภาษาจีน 在此之
ก่อนวัน เมื่อวันก่อน ภาษาจีน 一天
เดือนที่แล้ว ภาษาจีน 月
ช่วงก่อนเหตุการณ์ วันก่อนวันหยุด ภาษาจีน
แนวหน้า ข้างหน้า ภาษาจีน
คนโบราณ คนรุ่นก่อน ภาษาจีน
อดีตสามี ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 前 ภาษาจีน

是的, 但史時代是父系氏族
我晚上回來 你總是跑過來擁抱我
他起身往近東, 心裡想著
所以到目為止
终于看到手到擒来的牛在眼
在他離開之 也接受了法庭的訊問
可能是馬格德林時期的
我出生之牠就在了
大概半個小時之
我妈以总是准备一壶新鲜柠檬汁
儘管我生意沒戰好了 但也還是要時間的
所有人听好 在它们落地之集中火力射击
情况将会比以更加棘手
我想 你以的事…
麦克利什年约20牧师给我们送来了一封信
我们在孩子出生一年结婚…
克拉玛太太 你结婚之有工作吗 ?
一分钟他还在上面 下一分钟他就躺在地上
这条鱼游到我的心中排名的五位
在判决准许你见你的亲属们和密友们
我在天和其说话了; 其在作大报告
而我眼的卻是高速公路、擴張的城市
我之在什麼地方聽過他的名字? 亨德裏克·卡森
你以很淘氣, 是嗎? 是的
他的大脑和12年扫描的完全一样 那时他6岁

ใส่ความเห็น